Oudernieuwsbrief 16

 • Gemaakt op: 14-4-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frans Niekel
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Mobieltjes op school

Kinderen krijgen op jongere leeftijd steeds meer de beschikking over een mobieltje. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Alleen heeft het voor de school en het onderwijs mogelijk onwenselijke gevolgen:

 1. De school kan niet de verantwoordelijkheid nemen voor verlies of diefstal van mobiele telefoons.
 2. Gebruik van mobieltjes tijdens schooltijd is niet toegestaan. Het verstoort de les en de concentratie van leerlingen.

We begrijpen dat het u een veilig gevoel geeft, dat uw kind u altijd kan bereiken, wanneer nodig. We verzekeren u, dat leerlingen u altijd mogen bellen, wanneer dat aan de orde is.
We begrijpen ook, dat u het prettig vindt, dat uw kind ná school een mobiel bij zich heeft.
We adviseren u dus alleen uw kind een mobieltje mee naar school te geven wanneer het echt noodzakelijk is.

Samenwerking in de wijk
De scholen in de Indische Buurt overleggen met elkaar en met andere instanties en organisaties over allerlei zaken die in de wijk spelen en over andere dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Wat betreft de samenwerking in de wijk hebben we het regelmatig over het gedrag van leerlingen en het pedagogisch klimaat in de buurt.

Dat overleg is vaak in De Meevaart. Het onderwerp is dan: Hoe kunnen we het veiliger en prettiger maken in de Indische Buurt? Hoe kunnen we radicalisering van jongeren voorkomen? Hoe komt het dat jongelui steeds gewelddadiger lijken te worden?

De Waaier zet zich in voor de Vreedzame Wijk. Ook andere scholen werken hard met hetzelfde of vergelijkbare programma's.
Telkens opnieuw wordt in bijeenkomsten gezegd: "Daar hebben we de ouders bij nodig". En dat is logisch, want ouders zijn de eerste opvoeders van de kinderen.
Kijkt u dus vooral wanneer er weer zo'n bijeenkomst is. Ze worden vaak aangekondigd in de Indische Buurt Krant.
Er zijn in de wijk veel aanbieders werkzaam, die ouders kunnen helpen, wanneer het opvoeden wat moeilijker gaat.
Onze ouder-kind adviseur (OKA) Hilde Berkers helpt u graag met die organisaties in contact te komen.

Koningsspelen 22 april
Volgende week vrijdag hebben we de Koningsspelen op sportpark Middenmeer bij AV'23. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vertrekken gezamenlijk van school en wandelen naar het sportpark.
Nog even wat tips voor de kinderen (ouders!):

 • De leerlingen moeten hun sportkleding al aanhebben
 • Neem géén waardevolle spullen mee
 • Neem voldoende eten en drinken mee.

Na de afsluiting om 13.15 uur lopen de kinderen weer gezamenlijk terug naar school, vanwaar ze weer naar huis kunnen gaan of opgehaald kunnen worden. En dan is het: VAKANTIE (t/m 8 mei)!

 Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Hilde Berkers (Ouder-Kind Adviseur)

Video's

Meer informatie