Oudernieuwsbrief 18

  • Gemaakt op: 7-6-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Ramadan
Allereerst wil ik alle ouders een goede Ramadan toewensen. Ik besef dat het de komende weken, zéker als het net zo warm wordt als gisteren, geen gemakkelijke opgave is.
De Ramadan is niet alleen een periode van bezinning en vasten, maar ook een maand waarin aandacht wordt geschonken aan verdraagzaamheid, iets voor elkaar over hebben en saamhorigheid. Dat zijn waarden waar De Waaier ook voor staat.

Ontvangst Insulinde-leerlingen
Er hebben zich van de Insulindeschool 48 nieuwe leerlingen aangemeld op De Waaier, verspreid over alle groepen.
Op maandag 20 juni a.s. heeft het team van de Insulinde een studiedag. Wij bieden de leerlingen van die school op die dag de kans om met hun nieuwe klasgenoten kennis te komen maken. Zij zijn de gehele dag welkom op De Waaier. De leerkrachten verzorgen op 20 juni een dag met veel kennismakingsactiviteiten en spreken met alle kinderen af: Hoe gaan we met elkaar om op De Waaier?
Uiteraard maken de leerkrachten daarbij gebruik van de tools die De Vreedzame School biedt.

Schoolreisjes
Het is inmiddels bij veel ouders en leerlingen bekend: de groepen 5, 6 en 7 gaan op woensdag 29 juni naar Movie Park Germany en de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan naar Julianatoren, Apeldoorn.
Zoals u weet ligt de organisatie dit jaar volledig in handen van de ouders. De schoolreisjes worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdragen. De ouderraad heeft heel duidelijk gesteld: niet betaald, dan ook niet mee op schoolreisje.
Ouders die om wát voor reden dan ook, niet kunnen betalen, adviseer ik om contact op te nemen met de ouderraad: Lisette Koomen, Aniesa Aladdien  of Alia Amrani

Voor de kinderen die niet meegaan op schoolreisje, organiseren we op school andere activiteiten.
U krijgt binnenkort meer informatie over de schoolreisjes!

 Vakantieverlof
Hoe vervelend ik het ook vind, ik mag van de Leerplicht absoluut geen extra vakantieverlof verlenen rond de zomervakantie. De wetgever vindt 6 weken vakantie genoeg.
Helaas worden de vliegtickets direct een stuk duurder, dat maakt het voor veel ouders bijna onbetaalbaar. Ik begrijp het probleem, maar ook dat mag ik niet als geldige reden opvoeren om kinderen eerder vrij te geven.
De eerste vakantiedag is vrijdag 15 juli. Op maandag 29 augustus worden alle kinderen weer verwacht.

 Vakanties schooljaar 2016-2017
Zet deze dagen vast in uw agenda!

Zomervakantie 2016: 15 juli t/m 26 augustus
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari
Paasvakantie: 14 t/m 17 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart: 25 en 26 mei
Pinksteren: 5 juni
Zomervakantie 2017: 21 juli t/m 1 september

De vrije dagen i.v.m. studiedagen komen de volgende nieuwsbrief. Daar mag de MR zich eerst over buigen.

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie