Oudernieuwsbrief 4

  • Gemaakt op: 30-9-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
​​​​Studiedag team De Waaier
Het team was vorige week woensdag naar een studiedag over VIRTUOOS ONDERWIJS.
We willen De Waaier opstuwen naar grote hoogten!
Waar velen denken (of willen) dat onderwijs te maken heeft met wetenschap: voorspelbaar, meetbaar, zijn we steeds meer tot de ontdekking gekomen dat het een kunst is: creatief, onvoorspelbaar.
Hoge cijfers/resultaten zijn prima, maar het belangrijkste is dat kinderen gelukkig kunnen zijn, dat ze hun talenten kunnen ontplooien, dat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig mens.
De laatste jaren is de nadruk in het onderwijs teveel komen te liggen op kennis, meetbare resultaten en hoge cijfers. Daarbij zijn de sociale ontwikkeling en de volwassenwording in het gedrang gekomen. Terwijl die even belangrijk zijn om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Gelukkig hebben we daar op De Waaier altijd al aandacht voor gehad. We zijn dus al aardig virtuoos bezig. Virtuoos is eigenlijk de kunstzinnige variant van excellent. Streven naar perfectie, maar wel in balans met waarden zoals waardering, positiviteit, aandacht, zelfvertrouwen, inspiratie, humor en veiligheid.
In ons nieuwe logo (zie bovenaan deze nieuwsbrief) hebben we geprobeerd onze nieuwe waarden te verbeelden.

Financiën en ouderbijdrage
Donderdag 8 oktober wordt in de ouderkamer voorlichting gegeven over de financiële tegemoetkomingen van de Gemeente Amsterdam.
Tegelijkertijd wil de ouderraad aan alle ouders uitleggen hoe zij voortaan de ouderbijdragen gaan beheren. Voorheen werd alles geregeld, georganiseerd en betaald via Betty. Voortaan zijn de ouders zelf (mede)verantwoordelijk voor de ouderbijdragen en alles wat daarmee samenhangt.
U ontvangt één dezer dagen een brief van de OR, waarin u vriendelijk wordt verzocht de (vrijwillige) ouderbijdrage te betalen. Bij voorkeur storten op bankrekening NL26 INGB 0668 2675 69 , ten name van Stg.Kath.Basissch.A’dam OR De Waaier, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). De bijdrage bedraagt dit jaar € 40 per kind.
Tijdens de bijeenkomst in de ouderkamer hoort u ook wanneer en hoe u in aanmerking kunt komen voor een scholierenvergoeding van de Gemeente Amsterdam.
 
Gymleerkracht Maretti dit jaar met pensioen
Op 14 oktober a.s. is het alweer 40 jaar geleden dat juffrouw Maretti werd benoemd aan de Pastoor Hesseveldschool aan de Obistraat 6.
Wat vliegt de tijd! De Pastoor Hesseveldschool werd in 1986 omgedoopt tot ‘De Waaier’ en de Obistraat werd het Obiplein.
U gelooft het nooit, maar juffrouw Maretti is dit jaar 65 jaar geworden en gaat per 1 januari 2016 met pensioen! Hoe we het afscheid in december met elkaar gaan vieren, leest u  binnenkort in de nieuwsbrief.

Namens het team
Frans Niekel, directeur

​Studiedag, Financiën en ouderbijdrage, Gymleerkracht Maretti dit jaar met pensioen.​

Foto's

drie basisaspecten

Video's

Meer informatie