Oudernieuwsbrief 6

  • Gemaakt op: 3-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Studiedag Team
Morgen, 4 november hebben we met ons voltallige team een studiedag. 's Morgens gaan we verder met waar we vorige keer zijn geëindigd: Virtuoos Onderwijzen. Hoe brengen we dat in de praktijk?
's Middags hebben we verschillende workshops over 'lesgeven in de grote stad'.

Alle leerlingen zijn woensdag 4 november vrij.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder jaar vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage om allerlei zaken te kunnen betalen die niet door het Rijk of de Gemeente worden vergoed. We zijn wettelijk verplicht om het een vrijwillige bijdrage te noemen, maar u begrijpt dat we de extra activiteiten die we ervan betalen, niet kunnen doen zonder uw financiële steun.
We hebben het dan over traktaties bij Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere feestelijke activiteiten. De cadeautjes van Sinterklaas worden ervan betaald, evenals de vergoeding voor Sint en Pieten zelf. Het schoolreisje (en een deel van het schoolkamp groep 8) vormt de grootste kostenpost.
Het heeft onze voorkeur als u de bijdrage ( € 40.- ) wilt overmaken op de bankrekening van school. Dat scheelt een hoop administratie en u kunt dan zelf ook altijd uw afrekeningen raadplegen of u uw bijdrage al heeft betaald. Onze bankrekening is: NL26 INGB 0668 2675 69 t.n.v. B.S. De Waaier OR.
Wilt u bij betaling altijd de naam van u kind(eren) erbij vermelden?
Sinds dit schooljaar is de ouderraad zelf verantwoordelijk voor de inning en het beheer van de ouderbijdragen. U kunt dus voor eventuele contant betalingen niet meer bij Betty terecht. Wie niet in staat is om de ouderbijdrage via de bank te betalen, kan met ingang van donderdag 5 november, vanaf 8.20 uur tot 9.00 uur, en de daaropvolgende donderdagen contant betalen op school bij Lisette Koomen of Aniesa Alladien. U ontvangt bij betaling altijd een bewijs van ontvangst (kwitantie).
Vanzelfsprekend worden alle inkomsten en uitgaven van de ouderbijdragen jaarlijks gecheckt door een kascommissie, dus u kunt erop vertrouwen dat al uw geld goed wordt besteed.

Nieuw logo, nieuwe website
U hebt het ongetwijfeld al gezien; De Waaier heeft een nieuw logo: herkenbaar, vernieuwend, speels, vrolijk, kleurig, modern en open. Het probeert hiermee weer te geven waar De Waaier voor staat. Eigenschappen die ons allen aanspreken en waarmee we het onderwijs op De Waaier ook willen vormgeven.
De aanleiding voor het nieuwe logo werd ons ingefluisterd door ons bestuur, dat graag wilde dat de website van de school een betere aansluiting had met de ASKO-site.

We hebben dus ook de website totaal vernieuwd: www.waaier.nl Voordeel van de nieuwe site is, dat hij zich aanpast aan het verschillende formaat van smartphone en tablet. Ook staat nu op de homepage direct heel overzichtelijk de meest recente informatie.
We willen u graag vragen heel kritisch te kijken naar de inhoud. Laat het ons alstublieft weten wanneer er iets niet klopt: waaier.ict@askoscholen.nl
Hartelijk dank!

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie