Oudernieuwsbrief 7

  • Gemaakt op: 17-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Aanslagen Parijs
We hebben gisteren om 12 uur allemaal een minuut stilte in acht genomen, om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te gedenken.
Het is verschrikkelijk, dat mensen zogenaamd onder het mom van een geloof, willekeurig andere mensen vermoorden. Het heeft niets te maken met cultuur of geloof; het is een bende terroristen, die nietsontziend onschuldige slachtoffers maken.
We praten erover met de kinderen. We vertellen ze, dat geweld nooit iets oplost en alleen maar uitnodigt tot meer geweld.
Mensen mogen van mening verschillen, maar je kunt ze nooit met geweld 'overtuigen' van je gelijk. De waarheid is voor iedereen anders en dat mag.
De enige oplossing is dialoog, met elkaar in gesprek gaan.  Mijn persoonlijke rolmodel op dat gebied is Mahatma Ghandi. Hij wist als antwoord op het geweld, dat zijn volk werd aangedaan, door passief verzet uiteindelijk zijn gelijk te halen. Hetzelfde gold voor Dr. Martin Luther King en Nelson Mandela. Ook Malala Yousafzai en moeder Theresa horen in dit rijtje thuis.​
Laten we er met elkaar voor zorgen, dat onze kinderen in de geest van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk in een Vreedzame Wereld kunnen leven!

Zwarte Pieten
Sinterklaas is weer in het land en zijn Pieten zorgen weer voor een heftige discussie bij heel veel volwassenen. Bij kinderen leeft de vraag absoluut niet. Of een Piet nu zwart is, of bruin, geel of pimpelpaars; het maakt ze niets uit.
Toch willen wij de discussie op een positieve manier aangaan. We begrijpen de weerstand tegen Zwarte Piet, maar hebben ook begrip voor de mensen die de Nederlandse traditie in ere willen houden. Daarom geloven we dat we met een beetje geven en nemen aan allebei de partijen recht doen: wél Pieten, maar niet meer zwart. Oorspronkelijk is het zwart van de Pieten ontstaan door het roet uit de schoorstenen, waar ze doorheen moesten klauteren, dus onze Pieten zijn gewoon vies van het roet.

Helaas is er nog niet voldoende versiering die aan onze eisen voldoet en slingert er nog teveel oud spul rond. We hebben afgesproken dat alles na Sinterklaas de prullenbak in gaat en dat we nieuwe, modernere versiering gaan aanschaffen.

Enquête continurooster
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een enquête over het continurooster. We hebben begrepen dat er ook wat vragen leven bij veel ouders. Die hebben we gelijk proberen te beantwoorden.
We willen u vragen: vult u het formulier alstublieft (anoniem) in en lever het in bij de groepsleerkracht.
Ondergetekende verzamelt alle reacties, bespreekt ze met team en medezeggenschapsraad en kijkt of er aanpassingen wenselijk zijn.

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie