Oudernieuwsbrief 9

  • Gemaakt op: 15-12-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Veilig omgaan met vuurwerk
Eigenlijk is omgaan met vuurwerk nooit helemaal veilig en zeker niet door kinderen. Stadsdeel Oost heeft mij gevraagd onderstaande mededeling in deze nieuwsbrief te zetten:

Vuurwerk hoort bij een knallend uiteinde van het jaar. Voor veel kinderen en jongeren een spannende gebeurtenis waar ze al vanaf begin december mee bezig zijn. Maar vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsavond van 18.00 tot 02.00 uur. Op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december is vuurwerk te koop bij officiële verkooppunten. Kopers moeten 16 jaar of ouder zijn.
Veilig omgaan met vuurwerk is erg belangrijk. Let op je omgeving en koop geen illegaal vuurwerk. Weten hoe je vuurwerk veilig kunt afsteken? Kijk voor tips op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk of www.veiligheid.nl (zoekterm vuurwerk afsteken).
De gemeente en politie werken intensief samen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Meer info: www.amsterdam.nl/vuurwerk. Daar leest u ook hoe u vuurwerkoverlast kunt melden.

Nog een persoonlijke noot van ondergetekende: áls u er al over denkt om uw kinderen met vuurwerk te laten spelen: ALTIJD onder UW TOEZICHT!

Nieuwe gymjuf
Juffrouw Maretti neemt  afscheid van onze school, want ze gaat met pensioen.
We hebben de afgelopen maanden gezocht naar een nieuwe gymjuf of –meester. We hebben haar gevonden! Ze heet juffrouw Elke van Meer. Ze heeft al een dag meegedraaid in alle groepen, dus de meeste kinderen zullen haar al hebben gezien.
Elke heeft professioneel rugby gespeeld in het Nederlands nationale team.
We hebben haar met de sollicitatiecommissie unaniem uitgekozen als beste keuze voor onze school.
We wensen juf Elke heel veel plezier op De Waaier!

Afscheid juffrouw Daphne (gr. 6)
Donderdag is juffrouw Daphne voor het laatst bij ons op school. Ze begint in januari op een andere school. Officieel heeft zij juffrouw Henriëtte in groep 6 vervangen, dus hebben we druk gezocht naar een nieuwe geschikte vervang(st)er. Deze week wordt bekend of we hem/haar hebben gevonden. U zult het lezen op onze site.
We willen juffrouw Daphne heel hartelijk bedanken voor de fantastische manier waarop zij groep 6 heeft lesgegeven. We wensen haar heel veel succes en plezier op haar nieuwe school!

Afsluiting 2015
We hebben een heftig jaar achter de rug. Het overlijden van Aliza uit groep 3 ligt nog vers in het geheugen. We missen haar nog steeds.
Ook de aanslagen in Parijs, de oorlog in Syrië, de vluchtelingenstroom naar Europa: het houdt ons nog elke dag bezig.
Toch blijven we hopen op een betere wereld! Daar kunnen we aan bijdragen, door vooral zelf goed na te denken wat we voor anderen kunnen betekenen. Dus niet door alleen aan onszelf te denken.
Geluk zit hem vooral in het GEVEN en niet in het nemen.
Mijn favoriete lijfspreuk: De zin van het leven is het leven zin te geven.

Vluchtelingenactie
De actie voor vluchtelingen heeft al heel veel dozen opgeleverd met enorm veel kleding en speelgoed: BEDANKT DAARVOOR!)

Wij wensen u allen een bijzonder zinvol

2016

Foto's

Vluchtelingenactie doorslaand succes!
Elke van Meer

Video's

Meer informatie