Waaier Nieuwsbrief 02

  • Gemaakt op: 13-9-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Ouderinformatieavond
We hadden vorige week donderdag een welbezochte informatie-avond. Veel ouders raken steeds meer betrokken bij de school en dat vinden we een goede zaak. We kunnen het niet alleen. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, daar hebben we u als ouders heel hard bij nodig.
De ontwikkelingen op De Waaier gaan razendsnel. De groepen 5 t/m 8 hebben hun tablets en maken daar vooral met rekenen (nieuwe methode!) en taal dankbaar gebruik van.
Het voordeel van de tablets is, dat de kinderen hun eigen tempo bepalen en dat de leerkracht eerder kan zien wie er extra hulp of instructie nodig heeft.
De nieuwe leerlingen hebben inmiddels ook hun plekje gevonden. Met name de ouders in groep 6 en groep 8 hadden vragen over waarom de groepen zo groot zijn.
Ik heb geprobeerd uit te leggen, dat dit komt omdat de gemiddelde groepsgrootte momenteel 21 leerlingen is. Op basis van dit gemiddelde krijgen wij het aantal leerkrachten, dat nodig is om alle groepen te bemannen. Ik kan dus niet zomaar zeggen "vol is vol", want dan zouden we het met minder leerkrachten moeten doen.
Wat we wél kunnen doen, is extra ondersteuning bieden van de schakelklasleerkrachten en de onderwijsassistente. Ook houden directie en IB-er een extra oogje in het zeil. 

Oudergesprekken
Alle leerkrachten nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek over de verwachtingen die u heeft t.a.v. dit schooljaar. Ook vraagt de leerkracht uw betrokkenheid en belangstelling voor het wel en wee op school.
Een vraag als: "hoe ging het?" krijgt vaak een antwoord: "goed!", maar dit zegt veel minder over het onderwijs dan een vraag zoals: "wat heb je vandaag geleerd?" of "wat moest je allemaal doen?"
Kortom, als u de leerkracht nog niet heeft gesproken, maak dan snel een afspraak. Dan weten zowel u als de leerkracht wat u aan elkaar kunt hebben.

Ouderkamer
Khadija Aitetaleb is onze (nieuwe) oudercontactpersoon. Zij zal voortaan de bijeenkomsten in de ouderkamer organiseren en leiden. Vandaag was de eerste bijeenkomst, in het teken van het offerfeest. De traktaties bleven redelijk beperkt. Gelukkig maar, want we zijn niet voor niets een gezonde school.
Khadija werkt nauw samen met school en ouders, vooral om de betrokkenheid en belangstelling van ouders voor school te vergroten. Het is namelijk een bewezen feit, dat kinderen beter presteren wanneer hun ouders 'zich met school bemoeien'.

Tropenrooster
In verband met de zomerse hitte hebben we op verzoek van ouders en leerkrachten vandaag en morgen een tropenrooster ingesteld. De kinderen mogen een uur eerder naar huis.
Dat betekent, dat de school om 13.00 uur uit gaat.
Als u niet in de gelegenheid bent om uw kind om 13.00 uur af te halen, is het geen enkel probleem om hem/haar een uurtje langer op school te houden. De leerkrachten zijn er gewoon.

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is: VOOR ALTIJD JONG!
De Openbare bibliotheek heeft een uitgebreide collectie boeken rond dit thema.
Op school gaan we er een project over doen. Wilt u meedenken? Heeft u leuke ideeën? Meld het de leerkracht. We zijn heel blij met uw inbreng!

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie