Waaier Nieuwsbrief 10 Special

  • Gemaakt op: 18-1-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

​LEZEN IS BELANGRIJK
U zult zich wel afvragen: vanwaar deze extra editie?

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen goed leren lezen. Wij zijn van mening dat u dat ook zou moeten vinden, want goed kunnen lezen is de basis van vrijwel alle ontwikkeling. Een kind dat goed kan lezen, leert beter en kan later beter studeren.

Om goed te kunnen leren lezen, is het nodig dat een kind plezier krijgt in het lezen, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Het begint stap voor stap, letter voor letter, woord voor woord en dan de ene zin na de andere. Wanneer dat lukt en wanneer er vaak geoefend wordt, ervaart het kind telkens succes en daarmee plezier. Daarna vraagt het kind om meer, want succes is leuk!
Het helpt ENORM als ouders (of oudere broers of zussen, opa's en oma's) kinderen voorlezen, want daarmee maak je het nóg leuker voor een kind.
Bovendien maak je het voor het kind interessant om ook zelf goed te leren lezen; je daagt het als het ware uit om dat ook te kunnen.

Wij dagen u uit om elke dag een verhaaltje aan uw zoon/dochter voor te lezen. Van jong tot oud, van klein tot groot: alle kinderen verdienen het. En als ze groot genoeg zijn kunt u ze vragen om aan u voor te lezen en te laten vertellen waar het over gaat.
Doet u mee?

ONTBIJTEN IS BELANGRIJK
We hebben onlangs een globale inventarisatie gedaan bij onze leerlingen met de vraag of de kinderen vóór schooltijd hadden ontbeten. Of ze een boterhammetje of iets anders hadden gegeten.
We schrokken van het resultaat: 60 kinderen (van de 180) vertelden dat ze nog niets hadden gegeten!
Dus één derde van onze leerlingen had die dag geen ontbijt gehad.

U begrijpt dat wij dit geen goede zaak vinden, wát voor achterliggende gedachte er ook moge zijn. Kinderen horen 's morgens voor school te hebben ontbeten!
"Waarom?", zullen sommige ouders zich misschien afvragen.
Het heeft te maken met de manier waarop de hersenen werken. Hersenen rusten 's nachts uit, maar werken een deel van de nacht ook door. Dan worden alle ervaringen geordend.
's Morgens moeten de hersenen weer opstarten. Daar hebben ze 'brandstof' voor nodig, dus eten en drinken.
Zonder die voeding werken hersenen niet optimaal en kunnen kinderen dus niet goed leren.
Vandaar dat we dat ontbijt zo belangrijk vinden.

NATIONAAL VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 25 januari beginnen we de nationale voorleesdagen met een voorleesontbijt in alle groepen.
Ouders worden uitgenodigd door hun groepsleerkracht om te komen voorlezen.
Maak uw kind trots op u en geeft u zich op bij de juf of meester. U mag natuurlijk zelf een boekje uitzoeken, maar op school zijn er ook veel geschikte boeken; vraag maar aan de groepsleerkracht.
Tijdens het voorlezen krijgen de kinderen een gezond ontbijt. Drinken, boterhammetjes en fruit.
Dus voor deze éne keer hoeft uw kind thuis niet te ontbijten!

Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie