Waaier Nieuwsbrief 13

  • Gemaakt op: 15-3-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

 Juf Marietsia ziek
Hoewel u juffrouw Marietsia af en toe op school ziet, is zij al sinds de krokusvakantie ziek. Dat wil zeggen, zij kan tijdelijk niet voor de groep, maar nog wel wat andere werkzaamheden verrichten, zoals rapportgesprekken.
Omdat er bij de verschillende invalpools géén invallers beschikbaar zijn, ben ik genoodzaakt om, samen met juffrouw Sandra, groep 8 waar te nemen. Daardoor komen andere directiezaken even in de knel, maar de kinderen gaan bij mij altijd voor.
Ik weet helaas niet hoelang dit nog gaat duren, maar ik reken op uw begrip. We wensen juffrouw Marietsia in ieder geval van harte beterschap!

Medezeggenschapsraad
De MR zoekt nieuwe oudervertegenwoordigers, omdat de termijn voor twee huidige ouders is verstreken.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en is een wettige vertegenwoordiging van beide geledingen.
Wilt u graag meedenken over het schoolbeleid en daarover met andere ouders en leerkrachten praten, dan is dit uw kans! Het zijn slechts zes vergaderingen per jaar en u kunt daarmee een welkome bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school.
Denkt u er nu vast over na, want binnenkort ontvangt u een oproep van de MR waarop u kunt reageren. Bij meer dan twee geïnteresseerde kandidaten komen er echte verkiezingen.

​Nieuwe leerlingen
We hebben de afgelopen maanden wat nieuwe leerlingen mogen ontvangen in o.a. de groepen 4 en 5. Die zijn van harte welkom en we wensen ze veel plezier op De Waaier. Toch kunnen er in groepen met minder dan 26 leerlingen echt wel wat leerlingen bij!
Dus kent u buren met (kleine) kinderen? Maak ze dan eens attent op onze school.

Pensioen
Bij mijn aantreden, bijna 8 jaar geleden, heb ik beloofd tot mijn pensioen te zullen blijven. Dat moment is bijna aangebroken. Aan het einde van dit schooljaar draag ik het stokje over aan een nieuw te benoemen directeur.
Ons schoolbestuur is begonnen met de oriëntatie en werving voor mijn opvolger. Er is een sollicitatiecommissie gevormd, waarbij bestuur, ouders en teamleden zijn vertegenwoordigd. Er zal een profielschets worden opgesteld, aan de hand waarvan kandidaten zullen worden uitgenodigd. Uiteraard wordt u over de verdere gang van zaken geïnformeerd.

Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie