Waaier Nieuwsbrief 16

 • Gemaakt op: 24-5-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Frans Niekel
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouders,
Laatste loodjes; nog 8 weken!
Eindelijk heb ik weer eens wat meer tijd om u te informeren over alle schoolbeslommeringen. Er is de afgelopen periode heel veel gebeurd in de privésfeer van leerkrachten, waardoor het 'bemensen' van de klassen af en toe in het gedrang kwam. Heel veel dank voor uw begrip daarvoor!
Vorige week zijn de themaweken 'Film & Fotografie' feestelijk geopend. De kinderen mochten over de rode loper de school binnenkomen.

 • 23 mei (vandaag): Indische Buurt Festival
 • Donderdag + vrijdag 25-26 mei: Hemelvaartvrij
 • 9 juni: afsluiting filmproject
 • 5 juni: Pinkstermaandag: vrij
 • Vanaf 12 juni Cito E-toetsen (op tijd naar bed!)
 • 13 juni: l'Oréal Citizens Day
 • 23 juni: Studiedag team
 • 29 juni: Schoolreisjes
 • 30 juni: Sportdag
 • 14 juli: afscheid directeur Frans ( L )
 • 18 juli: afscheidsavond gr. 8
 • 19-20 juli: groep 8 vrij
 • 20 juli: Laatste schooldag
 • Vr. 21 juli t/m di 5 sept. ZOMERVAKANTIE

Themaweken Film & Fotografie
We zijn vorige week gestart met de themaweken Film & Fotografie, waarin we de leerlingen willen bijbrengen wat er allemaal komt kijken bij het maken van foto's en film.
We hebben al kunnen kennismaken met het NedPhO, dat de woensdagen in de klas filmmuziek speelt.

L'Oréal Citizens Day
De medewerkers van het bekende cosmeticaconcern hebben elk jaar een vrijwilligersdag, waarin zij iets goeds willen presteren voor de maatschappij.
Met de kinderen van De Waaier zullen zij op dinsdag 13 juni aan de slag gaan. Een dag met activiteiten zoals de buurt opruimen (met hesjes en grijpertjes), pannenkoeken bakken, sport en spelletjes én natuurkundige proefjes. Kortom: een leerzaam dagje!

Schoolreisjes & ouderbijdrage
Sommige ouders komen nu met een ouderbijdrage van € 20.- voor alleen het schoolreisje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er zijn in de loop van dit schooljaar al activiteiten gefinancierd en traktaties uitgedeeld. De ouderbijdrage is € 40.- per kind voor het gehele schooljaar, inclusief schoolreisje. Wie nu slechts € 20.- heeft gedoneerd, heeft dus alleen die andere activiteiten betaald.
U kunt het geld bij voorkeur overmaken op bankrekening NL26 INGB 0668 2675 69 t.n.v. Stichting Kath. Basisscholen Amsterdam Ouderraad, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Frans Niekel, directeur


Foto's

Video's

Meer informatie