Waaier Nieuwsbrief 18

  • Gemaakt op: 20-6-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Bericht van het schoolbestuur: Nieuwe directeur!

Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn verheugd u mede te delen dat na een zorgvuldige selectieprocedure voor basisschool De Waaier een nieuwe directeur is gevonden in de persoon van mevrouw Maureen Boubaker-Asmussen.
Mevrouw Boubaker is buiten de ASKO al meerdere jaren als directeur werkzaam in het Amsterdamse basisonderwijs. Ook als leerkracht en als Intern Begeleider heeft mevrouw Boubaker veel ervaring opgedaan.
De nieuwe directeur kan haar werkzaamheden op De Waaier per 1 augustus aanstaande starten en is vanaf dat moment volledig voor De Waaier beschikbaar. U wordt later geïnformeerd over de wijze waarop u kennis kunt maken met de nieuwe directeur. Op de achterzijde van deze brief stelt mevrouw Boubaker zich alvast in het kort aan u voor.
Wij wensen mevrouw Boubaker veel succes op De Waaier en wensen u, ouders en verzorgers, een fijne samenwerking met de nieuwe directeur.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem van Schendel
Regiomanager ASKO

Schoolreisjes > aanpassing
Door een vervelend misverstand is het schoolreisje van de groepen 4 t/m 8 noodgedwongen verplaatst naar woensdag 28 juni.
Voor de groepen 1-2 A, 1-2 B en groep 3 verandert er niets. Zij gaan gewoon op donderdag 29 juni.
U krijgt nog deze week een uitgebreide brief met daarin alle overige informatie over de schoolreisjes.

Studiedag team
Op vrijdag 23 juni aanstaande heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Op de studiedag zullen de leerkrachten zich bezighouden met de leerlingenzorg, de ICT en het bewegingsonderwijs. 's Middags gaan we een teambuildingsactiviteit doen.

STAKING
Op dinsdag 27 juni a.s. gaat de school een uur later open. Ook de peuterspeelzaal begint dan om 9.45 uur.
U heeft daarover vorige week een brief ontvangen.

Onze nieuwe directeur
Mijn naam is Maureen Boubaker-Asmussen en ik stel mij graag even kort aan u voor. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ben nu 47 jaar oud. Sinds ik 6 jaar oud was, heb ik altijd de droom gehad om juf te worden. Sinds 1997 ben ik in het onderwijs werkzaam en heb ik inmiddels bijna alle functies binnen school vervuld: leerkracht, bouwcoördinator, intern begeleider, adjunct en sinds 2009 ben ik werkzaam als directeur.
Leren is altijd in beweging en vol energie en heeft tegelijkertijd iets magisch. Bij kinderen is dit proces het duidelijkst merkbaar en voelbaar. Dit is de reden waarom ik graag met basisschoolleerlingen werk. Hun leergierigheid, openheid en creativiteit zorgen ervoor dat ik na iedere werkdag altijd weer met een lach op mijn gezicht naar huis ga. Thuis geniet ik dan van mijn man  Adel en onze twee kinderen, Kais van 16 en Kenza van 14 jaar oud.
Samen met het team en u hoop ik de komende jaren een prachtschool neer te zetten, waar kinderen kunnen groeien tot creatieve en vrije denkers!
Maureen Boubaker-Asmussen

Suikerfeest
Omdat het Suikerfeest dit jaar op zondag valt hebben we dit jaar geen vrije dag. We wensen alle ouders en kinderen wel een heel plezierig Suikerfeest!

Jump In – Gezonde School
Afgelopen vrijdag hebben we een tussenevaluatie gehad over de activiteiten met betrekking tot Jump In. We hebben gekeken naar de gymlessen, de buitenspelactiviteiten, de naschoolse sportactiviteiten, de traktaties, het drinken en de (gezonde) lunch.
Al met al komen we tot de conclusie, dat we hard op weg zijn om het certificaat 'Gezonde School' te krijgen. Dat moet in de eerste helft van het volgende schooljaar gaan gebeuren. Dat zullen we dan op feestelijke wijze vieren!

Frans Niekel, directeur


Foto's

Video's

Meer informatie