Waaier Nieuwsbrief 6

  • Gemaakt op: 22-11-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Verbinding, aandacht en ambitie
Vandaag is het 53 jaar geleden dat J.F. Kennedy, President van de Verenigde Staten werd vermoord.
Ik vraag mij dikwijls af hoe de wereld eruit zou hebben gezien als hij twee termijnen had kunnen uitdienen. Hetzelfde geldt voor zijn broer Robert: Stél dat hij ook president was geworden en Martin Luther King zijn boodschap van 'wereldwijde broederschap' langer had kunnen uitdragen; zouden we dan nu in een andere wereld leven?

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Het lijkt alsof onverschilligheid, intolerantie en haatgevoelens tegenwoordig gemeengoed zijn geworden, zelfs bij regeringsleiders.
Juist daarom vinden wij het belangrijk een tegengeluid te laten horen. Op De Waaier staan we voor samenwerking, vertrouwen, begrip en respect. We zoeken verbinding met mensen die anders zijn dan wijzelf. Vanuit onze rijkdom aan culturele achtergronden bieden we onze leerlingen de kans om positief in het leven te staan. Positief voor de ander en daarmee ook voor zichzelf.
We proberen onze leerlingen en ouders de aandacht te geven die zij nodig hebben: persoonlijk en met inlevingsvermogen. Onze ambitie is de beste school van Amsterdam te worden. Niet zozeer de allerhoogste resultaten te behalen, maar een school te zijn waarin ouders en kinderen gelukkig en tevreden zijn. Waar ze zich veilig voelen. Waarin we de leerlingen leren hun talenten en vaardigheden te ontdekken, zodat zij zich in onze toekomstige maatschappij een waardevolle en gewaardeerde plaats kunnen verwerven.

Huiswerk
In principe horen kinderen op school te leren. Toch kan het voorkomen dat leerkrachten kinderen werk mee naar huis geven. Dat heeft een aantal redenen:
Kinderen leren zo ook buiten het zicht van de juf of meester hun werk te plannen. Het vergroot hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Soms hebben kinderen gewoon extra tijd nodig om te kunnen oefenen of te leren.
Bovendien is het een voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Is het de bedoeling dat ouders zich met het huiswerk bemoeien? Ja en nee. Ja, door het tonen van interesse en door bijvoorbeeld te helpen overhoren. Nee, omdat kinderen van ouders ook het vertrouwen moeten kunnen krijgen dat hun kinderen die verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan kunnen.

Op De Waaier krijgen de kinderen al vanaf groep 3 huiswerk. Het begint met tafels oefenen en later ook taal en echte rekensommen en leren voor ander vakgebieden (bijv. aardrijkskunde).
We beschikken voor álle kinderen vanaf groep 4 persoonsgebonden licenties voor Rekentuin en Taalzee, waarmee kinderen thuis zelfstandig kunnen oefenen. Dit kan vanuit school door de leerkracht worden begeleid.

Hilde heeft een andere baan!
Onze ouder-kind adviseur Hilde Berkers neemt afscheid. Zij krijgt binnen dezelfde organisatie een andere functie. Ze heeft anderhalf jaar voortvarend als onze ouder-kind adviseur gewerkt en we vinden het heel spijtig dat zij vertrekt.
Wie haar opvolgt weten we nu nog niet, maar we hebben wel afgesproken, dat Hilde de nieuwe ouder-kind-adviseur goed gaat inwerken.

We wensen Hilde heel veel plezier en succes in haar nieuwe job! Hilde bedankt!!

Sint komt ook op De Waaier!
Op maandag 5 december komt Sint met Piet langs op De Waaier. We zullen hem met  z'n allen, kinderen én ouders op het schoolplein voor school verwelkomen. We verwachten hem rond 8.30 uur, waarna Sint even kan bijkomen in de koffiekamer.
Alle leerlingen gaan eerst naar hun eigen groep. Vervolgens zullen de peuters, de kleuters en daarna de groepen 3 en 4 in de Ronde Ruimte de verjaardag van Sinterklaas vieren. Misschien maakt Sint nog een rondje langs de bovenbouw.

Alle leerlingen zijn op 5 december om 13.00 uur vrij.

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie