Waaier Nieuwsbrief 04

  • Gemaakt op: 25-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Scholentour
Op maandag 31 oktober organiseren de wijkscholen van de Indische Buurt in samenwerking met de gemeente Amsterdam een scholentour voor ouders.
Daarbij bezoeken de ouders van kinderen tot 4 jaar alle scholen in de wijk, om informatie in te winnen en deze goed te kunnen vergelijken om uiteindelijk te kunnen komen tot een goed schoolkeuze.
De ouders van De Waaier hebben al de beste school gekozen, dus u hoeft niet meer mee te fietsen of wandelen in deze scholentour.

U kunt wél helpen om andere ouders, buren, familie of bekenden met kinderen van 2 á 3 jaar, ervan te overtuigen om hun kinderen bij ons aan te melden!

Dan bent u een soort ambassadeur van de school.
Kent u dus mensen bij u in de buurt met jonge kinderen? Maak hen dan attent op deze scholentour en verwijs ze naar ondergetekende voor informatie. Vast bedankt!

Op tijd naar school!
De school gaat om 8.20 uur open, zodat de leerkrachten om 8.30 uur kunnen beginnen met de les. Die tien minuten zijn bedoeld om de leerlingen te laten acclimatiseren en om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven eventuele belangrijke informatie te delen.
Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen pas om 8.30 uur binnenkomen, want dan zijn ze te laat voor de les.
Het is ook niet de bedoeling dat ouders om 8.30 uur met de leerkracht in gesprek gaan. Stel dat dan even uit tot na schooltijd of kom de volgende morgen een paar minuutjes eerder.

Ouderkameractiviteiten
Op donderdag 27 oktober vanaf 8.45 uur gaan we knutselen.
Komt u vrijdag 28 oktober ook om 8.45 uur naar de ouderkamer? Het thema is '(op)voeding'. Het is heel leuk, interessant en leerzaam om met elkaar eens te praten over ''hoe doe jij dat?".
Op dinsdag 1 november gaat het over 'pesten', maar dan beginnen we om 12.30 uur.
Op dinsdag 8 november kunt u de directeur met al uw vragen bestoken in het vragenuurtje.
Woensdag 16 november vanaf 8.45 uur kunt u nader kennismaken met onze ouder-kind adviseur Hilde Berkers. Dan vertelt zij wat zij voor u kan betekenen.
In de ouderkamer kunt u altijd een kopje koffie of thee met elkaar drinken. Het zijn waardevolle bijeenkomsten om met elkaar over allerhande onderwerpen te praten.
Alle activiteiten staan op onze website.

Afsluiting Kinderboekenweek
Niet alleen de opening was heel leuk, maar ook de afsluiting was enorm gezellig. In alle groepen werden de ouderwetse gezelschapsspelletjes gespeeld, al dan niet in aanwezigheid van ouders.
Ouders die hebben voorgelezen of hebben meegeholpen bij de organisatie van alle activiteiten:
BEDANKT!

Nederlandse taal-les voor ouders
Er is nog plek op de taalles voor ouders. Meld u aan bij Rafia de taalcoach of Hilde Berkers (Ouder-kind Adviseur).

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Hilde Berkers, ouder-kind adviseur

Video's

Meer informatie