Continurooster

In 2013 heeft De Waaier het continurooster ingevoerd. Dat houdt in, dat alle leerlingen van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot 14.00 op school zijn; het zogeheten vijf-gelijke-dagen model.​ Het betekent, dat alle leerlingen elke dag brood en drinken meenemen en in de groep, samen met de leerkracht, lunchen.

De belangrijkste redenen om een continurooster in te voeren waren:

  • continuïteit van het pedagogisch/didactisch proces
  • continuïteit van de sociale ontwikkeling
  • veiligheid (minder school-thuis verkeer)
  • ouders zijn economisch minder aan huis gebonden

Eind 2015 is er een enquête onder ouders en leerkrachten gehouden waarin gevraagd werd hoe het continurooster werd ervaren.
82 % van de ouders vindt het continurooster zoals het nu is goed. Sommige ouder hadden liever gewild, dat hun kind tot 15.00 uur op school zou zitten, of dat het op woensdagmiddag vrij was.
71 % van de ouders denkt dat het voor de kinderen veiliger is geworden door de invoering van het continurooster.
Niet alle kinderen eten hun lunch op. Wel 27 % neemt de lunch weleens ongeopend mee naar huis terug.
Ruim 85 % van de kinderen doen mee aan naschoolse activiteiten.

Het team vindt het huidige continurooster in grote meerderheid (80%) goed, mits er voor hen voldoende lunchpauze gerealiseerd wordt (de lunchpauze van de kinderen betekent voor de leerkrachten werk).
Hetzelfde percentage leerkrachten vindt de veiligheid verbeterd.
Volgens alle leerkrachten neemt geen enkel kind de lunch ongeopend mee naar huis terug. Dit laatste is wel opmerkelijk, want sommige ouders hebben het tegendeel aangegeven.