Inspectierapport

​Het Inspectiebezoek van maandag 22 juni is met vlag en wimpel doorstaan. De Inspecteurs waren enthousiast over de ontwikkelingen die de school heeft gemaakt. Zij kwamen op de onderdelen veiligheid, pedagogisch klimaat en zicht op ontwikkeling zelfs tot een GOED!​

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN:

Basisschool De Waaier heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

• De school haalt voldoende eindresultaten en kan zich verantwoorden over het leren van de leerlingen.

• De leraren hebben aantoonbaar zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en stemmen hun lessen hierop af.

• De school kan de leerlingen meer activeren bijvoorbeeld door coöperatieve werkvormen toe te passen en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

• Op De Waaier heerst een gestructureerd, veilig en prettig schoolklimaat.

• Kwaliteitszorg ligt aan de basis van de schoolontwikkeling. 
  
Het management stuurt de kwaliteitszorg in voldoende mate aan.

Zie: ​definitief_rapport_kwaliteitsonderzoek_bs_De_Waaier.pdf