Jump-In

​Met de Amsterdamse scholenaanpak Jump-In wordt gewerkt aan een structurele invulling van de Doelen-Gezond-Gedrag. Alle scholen kunnen zich daarvoor aanmelden. Ook De Waaier heeft dit gedaan, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen gezond zijn en gezond blijven.

Dankzij de subsidie van de Gemeente Amsterdam beschikken we over een begeleidingsteam van de jeugdgezondheidszorg (GGD) en de afdeling Sport; deskundigen op het gebied van voeding en beweging dus.

Aan de hand van een scan is in 2015 vastgesteld waar we met onze school staan. Elk jaar wordt dit opnieuw getoetst in hoeverre we aan de 'Jump-In-eisen' voldoen.

Wat wordt er van de school verwacht?
Allereerst, dat we de ouders betrekken in de uitvoering van het beleid, want ouders zijn uiteraard eerst verantwoordelijk voor de gezondheid van hun kind.

Verder, dat we samen met ouders komen tot een aantal afspraken op het gebied van voeding en drinken: alleen gezonde voeding ( bij voorkeur bruine boterhammen met hartig beleg) en water, melk of thee als lunch. Een stukje fruit als tussendoortje. Géén koek (Liga, Sultana), geen frisdranken, zéker geen energy drinks, want die zijn allemaal ongezond en bevatten enorm veel suiker.

Natuurlijk mogen kinderen op hun verjaardag trakteren, maar dan alleen gezonde traktaties. In alle groepen staat een map met ideeën, maar ook op het internet kunt u leuke suggesties vinden.

De school organiseert ouderbijeenkomsten over het thema gezonde voeding en om de ouders te informeren over wat Jump In voor hun kind kan betekenen.

Wat wordt er van de ouders verwacht?
Eigenlijk alleen dat zij het beleid van de school en Jump-In onderschrijven. Dat zij meewerken aan een gezonde lunch, tussendoortjes en traktaties voor hun kind(eren). Dat zij komen op de informatiebijeenkomsten.
Dat ouders dus meewerken aan gezond gedrag voor de kinderen. Dat wil iedereen, toch?