Bereikbaarheid ouders

​​​Soms is het voor de school noodzakelijk onder schooltijd contact op te nemen met de ouders. Vooral als beide ouders werken kan dit problemen opleveren. We verzoeken aan ons door te geven waar u overdag telefonisch te bereiken bent, of op wie wij een beroep kunnen indien u niet te bereiken bent. Geeft u alstublieft ook door wanneer uw (mobiel) telefoonnummer wordt gewijzigd.

De laatste jaren wordt het internet als communicatiemiddel steeds belangrijker. Toch hebben wij van zeer veel ouders (nog) niet het e-mailadres. We stellen het zeer op prijs wanneer u dit aan ons wilt geven. Een mailtje naar school is dan voldoende: waaier.info@askoscholen.nl