Gesprekken

In ieder geval tweemaal per schooljaar nodigt de leerkracht van uw kind alle ouders van zijn/haar groep uit voor een persoonlijk gesprek. Aan het begin van het schooljaar voor een nadere kennismaking en het bespreken van elkaars verwachtingen. Halverwege het schooljaar voor het verschijnen van het eerste rapport. Dan wordt de voortgang met u besproken.
Het is altijd goed om van tevoren vragen op te schrijven, of onderwerpen die u wilt bespreken.
 
Als u tussentijds graag een gesprek wilt hebben, bent u na schooltijd altijd van harte welkom. We stellen het echter op prijs als u van tevoren een afspraak maakt. Zo voorkomt u teleurstelling wanneer een leerkracht niet aanwezig is of niet beschikbaar blijkt.
Tijdens de lessen kunt u de leerkracht uiteraard niet spreken.