Kernprocedure groep 8

​Ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8,

Samen met uw kind kiest u dit schooljaar een school voor voortgezet onderwijs. Dit is voor u en uw kind een spannende gebeurtenis. In januari 2016 ontvangt u via uw basisschool de Keuzegids waarin staat hoe dit in zijn werk gaat. Deze gids is digitaal ter inzage sinds half december a.s.. Via deze brief informeren we u alvast over een aantal belangrijke stappen in het keuzeproces.

1.       Het basisschooladvies
U krijgt in januari 2016 het basisschooladvies van uw basisschool. Dan weet u welke scholen geschikt zijn voor uw kind. U heeft eerder van uw basisschool de vooruitblik gekregen. Op basis hiervan kunt u zich oriënteren op scholen die in aanmerking komen.

2.       Bezoek de open dagen
In januari, februari en maart 2016 organiseren alle VO-scholen open dagen. U krijgt zo de gelegenheid om de scholen van binnen te bekijken. De data van de open dagen staan in de Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2016. Deze gids staat sinds eind december online op de website: www.amsterdam.nl/naardebrugklas. U ontvangt in januari ook een schriftelijk exemplaar.

3.       Opstellen voorkeurslijst en aanmelden
Samen met uw kind stelt u een lijst op met scholen die passen bij zijn/ haar basisschooladvies. Deze keuzelijst met scholen ontvangt u in de week van 8 februari van de groepsleerkracht.
De aanmeldingsperiode is van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart 2016.[1]

Bij het maken van de lijst let u op het volgende:

  • Uw kind zet de scholen in volgorde van voorkeur. De school van eerste voorkeur komt op nummer één.
  • Voor alle scholen op uw lijst maakt u een bewuste keuze. Dus uw kind zet scholen op de lijst waar hij/ zij naar toe wil en die passen bij het profiel van uw kind. De basisschool kan u hierbij helpen.
  • U maakt met uw kind een zo lang mogelijke lijst met scholen. Dit is vooral van belang als uw kind veel populaire scholen op de lijst invult.

Met deze lijst meldt u uw kind aan bij de school die op nummer één staat.

N.B. ook dit jaar kunnen sommige kinderen een beroep doen op voorrang. Definitieve informatie hierover ontvangt u in januari 2016. Ook over het aanmelden voor profielklassen volgt in januari a.s. definitieve informatie.

4.       Centrale loting & matching
Op donderdag 7 april 2016 worden de leerlingen geplaatst op een school van hun voorkeurslijst via centrale loting & matching.

Dit werkt als volgt:

  1. Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen.
  2. Op volgorde van de lotingsnummers worden alle leerlingen één voor één geplaatst.
  3. Als uw kind aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt eerst gekeken naar de school die het hoogst op de voorkeurslijst staat.
  4. Is die school al vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde voorkeur, etc.
  5. Zo wordt uw kind geplaatst op de school die nog plek heeft op het moment dat hij/ zij aan de beurt is.

Omdat eerst wordt gekeken naar de school die het hoogst op zijn/ haar lijst staat is de volgorde van de scholen op de lijst van belang. Een voordeel van centrale loting & matching is dat uw kind de scholen in volgorde van échte voorkeur kan zetten.

Centrale eindtoets
Tot slot, in april 2016 maakt uw kind de wettelijk verplichte eindtoets. De uitslag van deze toets is half mei 2016 bekend. Deze toets is niet van invloed op de plaatsing via de centrale loting & matching. Als uw kind de toets beter maakt dan het basisschooladvies, kan het zo zijn dat de basisschool het advies naar boven bijstelt. De basisschool kan u vertellen wat dit voor u en uw kind betekent.

 We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft. U kunt hiervoor terecht bij de leerkracht of de IB-er van onze school

[1] Sommige leerlingen melden zich eerder aan. Leerlingen met advies praktijkonderwijs, kopklas, VSO of tussenvoorziening (nevenvestiging zorg). Uw basisschool kan u hierover meer vertellen.