Schoolondersteuningsprofiel

​Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat beschrijft wat enerzijds de kwaliteiten van de school zijn en anderzijds aangeeft waar de school ondersteuning bij nodig heeft.

Sinds de invoering van het 'passend onderwijs' is het de bedoeling, dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op reguliere basisscholen worden begeleid. Voordien werden deze kinderen grotendeels verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

De school onderscheidt zich als een BGO-school, hetgeen staat voor Bijzonder Goed Onderwijs. Wij pikken de krenten uit de pap van zgn. 'conceptscholen', zoals Dalton (zelfstandig werken), Jenaplan (thematisch onderwijs), Ontwikkelingsgericht (zone van de naaste ontwikkeling) en Montessori (structuur).

Wij zijn trots op de positieve pedagogische sfeer, die wij bereiken door het hanteren van de principes van 'De Vreedzame School'. Zowel leerlingen als ouders en leerkrachten voelen zich thuis, veilig en vertrouwd. Onze ouders en leerlingen geven de school een 8+, als het gaat om veiligheid, ouderbetrokkenheid en communicatie.

De volledige inhoud van het document kunt u lezen in het SOP 2016-2017 definitief.pdf