Leerlingdossier

​​​Ouders hebben recht op inzage in de gegevens die over hun kind op school worden verzameld. Deze verzameling gegevens noemen we het leerlingdossier. Omdat het enige tijd kost om deze gegevens te verzamelen, verzoeken wij u, indien u de gegevens wenst in te zien, een afspraak te maken met de intern begeleider of de (adjunct-)directeur.