Ouderbijdrage

​​​Ieder jaar vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage om allerlei zaken te kunnen betalen die niet door het Rijk of de Gemeente worden vergoed. We zijn wettelijk verplicht om het een vrijwillige bijdrage te noemen, maar u begrijpt dat we de extra activiteiten die we ervan betalen, niet kunnen doen zonder uw financiële steun.
We hebben het dan over traktaties bij Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere feestelijke activiteiten. De cadeautjes van Sinterklaas worden ervan betaald, evenals de vergoeding voor Sint en Pieten zelf. Het schoolreisje (en een deel van het schoolkamp groep 8) vormt de grootste kostenpost.

Het heeft onze voorkeur als u de bijdrage ( € 40.- ) wilt overmaken op de bankrekening van de ouderraad. Dat scheelt een hoop administratie en u kunt dan zelf ook altijd uw afrekeningen raadplegen of u uw bijdrage al heeft betaald. Onze bankrekening is: NL26 INGB 0668 2675 69 t.n.v. De Waaier OR
Wilt u bij betaling altijd de naam van u kind(eren) en de groep erbij vermelden?

Wie niet in staat is om de ouderbijdrage via de bank te betalen, kan met ingang van vrijdag 3 november, vanaf 8.20 uur tot 9.00 uur, en de daaropvolgende donderdagen en vrijdagen contant betalen op school bij Peer Keizer . U ontvangt bij betaling altijd een bewijs van ontvangst.  Leerlingen met een geldige stadspas kunnen deze laten scannen. De gemeente Amsterdam betaald dan hun ouderbijdrage.

Vanzelfsprekend worden alle inkomsten en uitgaven van de ouderbijdragen jaarlijks gecheckt door een kascommissie, dus u kunt erop vertrouwen dat al uw geld goed wordt besteed.