Ouderkamer

​​​​Om de kwaliteit van ons onderwijs op hoog niveau te houden, is de betrokkenheid van ouders ontzettend belangrijk. Kinderen zijn leergierig, maar doen pas écht hun best wanneer hun ouders dagelijks belangstelling tonen voor wat hun kind op school geleerd heeft.

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten, beschikt De Waaier over een ouderkamer. Elke week komen ouders op donderdagmorgen bij elkaar om met elkaar te praten over allerhande zaken met betrekking tot opvoeding en onderwijs. 
De gesprekken worden begeleid door Wahiba Zaabat, die vanuit haar functie als oudercontactpersoon ook experts kan uitnodigen, die de ouders kunnen adviseren.