Waardengedreven onderwijs

​De Waaier is een bijzondere school die drijft op waardengedreven​ onderwijs. In alle aspecten van de school klinken de waarden van ons schoolbestuur door: Verbinden met aandacht en ambitie.

Wij willen met de leerlingen praten over wat ons verbindt in plaats van waarin we verschillen. Tegelijk maken we de verschillen bespreekbaar: ze mogen er zijn en ze zijn voor iedereen waardevol. 
 Alle kinderen verdienen persoonlijke aandacht. Daarmee voelen zij zich beter gewaardeerd, gerespecteerd en presteren zij  vanzelf meer.
Ook ouders (en leerkrachten) voelen zich  beter wanneer zij persoonlijke aandacht krijgen. Natuurlijk is het heel makkelijk om zaken per mail of schriftelijk af te handelen, maar we weten dat dit vaak kil en ongeïnteresseerd over kan komen. We hechten dus veel waarde aan het persoonlijke contact. Dan begrijpen we elkaar gewoon beter en ontstaan er minder gauw misverstanden.
De school is ambitieus voor leerlingen, leerkrachten en voor De Waaier als instituut. We willen het beste bereiken voor iedereen en we werken daar heel hard aan. Alle leerkrachten worden jaarlijks bijgeschoold op allerlei gebieden. De maatschappij verandert snel en wij willen het niet alleen bijhouden, we willen vooroplopen!

We proberen altijd de drie facetten van het onderwijs in balans te houden: Verwerven van kennis en vaardigheden, de sociale ontwikkeling en de persoonsvorming. Alleen een zorgvuldig en evenwichtig aanbod van deze drie, met elkaar verweven gebieden zorgen voor de kwaliteit in ons onderwijs. Dit is de visie van onderwijshoogleraar Gert Biesta, die dit heeft verwerkt in het door hem gepromote 'Virtuoos Onderwijs'.

Ons team heeft in een waardevolle sessie met elkaar de belangrijkste waarden, die voor ons gelden, benoemd.
Het zijn:
Erkenning, waardering, plezier/humor, liefde, succes, zelfstandigheid, ontspanning, geduld, openheid, vertrouwen, rationaliteit, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid.
Zolang ouders en team, met deze waarden in het achterhoofd, kunnen samenwerken, spreken we op De Waaier van 'waardengedreven onderwijs'.