Verlof

​BELANGRIJK: Kinderen kunnen GEEN extra vakantie verlof krijgen. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of om grote drukte rondom vakantieperiodes te ​ontlopen. Alleen in het geval het (seizoens)werk van de ouder(s) er de oorzaak van is dat een gezin niet tijdens de zomervakantie met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties om vrij te vragen. U wordt dus geacht binnen de reguliere schoolvakanties uw vakanties te plannen. Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden, dat zijn onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen, is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid of het huwelijk van een directe verwant. Daarvoor is wel een formeel, schriftelijk bewijs vereist. ​