Wennen op school

​​Ongeveer vier weken voor de vierde verjaardag van de leerling ontvangen de ouders een uitnodigingskaart via de bouwcoördinator voor de gewenningsperiode. Gewoonlijk zijn er twee tot drie dagdelen waarin de
leerling komt wennen. Vanaf vier weken voor het einde van het schooljaar worden er geen leerlingen meer geplaatst. De leerlingen kunnen wel komen wennen maar de definitieve plaatsing is na de zomervakantie.
Vierjarigen moeten zindelijk zijn voor zij definitief geplaatst zijn.