Waar staat onze school voor?

​​​ vijf P's website.png

Elke P vertegenwoordigt een aantal kenmerken waaraan wij werken en waarop men ons mag aanspreken.
Zo betekent Professioneel voor ons dat wij kritisch naar onszelf kijken en continue werken aan verbetering. Het betekent ook dat we resultaatgericht bezig zijn en zeer betrokken.
We hebben Positieve en daarmee hoge verwachtingen van onze leerlingen en ouders, we gaan er respectvol mee om en hebben vertrouwen in hen.
Pragmatisch betekent doelmatig, dus effectief en efficiënt, werken aan wat werkt, een goede organisatie in stand houden.
Er heerst een optimaal Pedagogisch klimaat, vormgegeven met de uitgangspunten van De Vreed​zame School, de waarin kinderen zich veilig voelen, plezier hebben en dagelijks succeservaringen opdoen.
Persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder staat bij ons hoog in het vaandel. Wij beschouwen ouders als onze educatieve partner.