Visie op onderwijs

​​De Waaier staat in een kleurrijke buurt met veel verschillende culturen en etnische achtergronden. Wij vinden dat onze leerlingen moeten leren omgaan met al die verschillen. Onze school is daar de perfecte plek voor, want er is geen grotere mix denkbaar dan op De Waaier!​​​

De Waaier is een brede school, waar met een goed en veilig pedagogisch klimaat onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat wil zeggen dat wij lesgeven op basis van de onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen. 

Wij bieden, in samenwerking met verschillende instanties, naast goed onderwijs, ook activiteiten aan op het gebied van sport​, creativiteit en extra leertijd na schooltijd.
Met respect, vertrouwen en hoge maar reële verwachtingen bieden wij onze leerlingen de kans om hun talenten te ontplooien. Wij hanteren hierbij het organisatorisch model van zelfstandig werken binnen het systeem van jaarklassen.
Bij de individuele ontwikkeling van leerlingen vinden wij betrokkenheid van de ouders onontbeerlijk.
De Waaier is letterlijk een 'lerende' organisatie. Ons beleid m.b.t. kwaliteitszorg zorgt ervoor dat uw kinderen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. We willen dus zoveel mogelijk uitgaan van de onderwijsbehoefte van uw kind.

Bekijk hier het schoolplan.