Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Waaier bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden:
In de MR zijn de volgende ouders vertegenwoordigd:
  • Mevr. Elalia Alami, moeder van Fatima (gr. 7)  
  • Mevr. Aniesa Alladien, moeder van Fashira (gr. 8)
Voor de leerkrachten zitten in de MR:
 
 
Wet op de Medezeggenschap
Genoemde leden zijn wettelijke vertegenwoordigers van ouders en team. Zij hebben in formele zin het recht op advies of instemming over schoolonderwerpen.

Zes-wekelijkse bijeenkomst
De MR vergadert elke 6 weken over beleidszaken zoals financiën, materiële zaken en formatie. Natuurlijk komen ook allerlei organisatorische en andere zaken aan de orde. De directeur van de school, Frans Niekel, is op verzoek van de MR wel aanwezig tijdens vergaderingen, maar hij heeft slechts een adviserende inbreng en dus geen stemrecht.
 
Openbaar
In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar, maar het is wenselijk om uw aanwezigheid vooraf kenbaar te maken aan de voorzitter. U kunt dan als toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.

Kwaliteit
Onze MR is een zeer waardevolle samenwerking van ouders en team om de kwaliteit van De Waaier op hoog niveau te houden.