Nieuwsbrief 18

  • Gemaakt op: 7-1-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 7-1-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Lee-Ann Jubitana
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
​​​​​​​​​​Agenda
12 januari   start toetsweek

Gelukkig nieuwjaar!
Afgelopen maandag hebben we met alle kinderen, leerkrachten en een aantal ouders geproost op het nieuwe jaar. We hebben ons nieuwe schoollied gezongen, geproost met “champagne” en soesjes en er was vuurwerk. Een mooi begin van 2015! 

We wensen alle ouders en kinderen een prachtig , gezond, leerzaam en liefdevol nieuw jaar toe.

Nieuwe website
Onze nieuwe website is in de lucht! Er staan hier en daar nog wat foutjes in, maar we wilden ‘m toch vast graag met u delen. Mocht u belangrijke informatie missen of ergens een fout zien, meldt u dit dan alstublieft bij juf Lee-Ann of juf Marjolijn.

Ouders bedankt!
Via deze weg willen we de ouders die geholpen tijdens de drukke december maand, nogmaals bedanken. De school is 2 keer prachtig versierd, Sinterklaas werd mooi ontvangen er was een kerstmarkt met hapjes en drankjes. Dit zijn de dingen die de school zo gezellig maken, dank hiervoor!!! 

Nieuwe medewerker voor de ouderkamer
Vandaag is Ingrid Liem begonnen als oudercontact medewerker. Zij zal op dinsdag en vrijdag aanwezig zijn in de ouderkamer. Binnenkort stelt zij zich voor aan u. let ook op de aankondigingen van de activiteiten in de ouderkamer

Nieuwe ouder- kind adviseur
Vanaf januari heeft de school een ouder kind adviseur die de schoolmaatschappelijk werker gaat vervangen. Mathilde Mailoa gaat op een andere plek werken en Rianne Korthouwer werkt vanaf vandaag op onze school. Het spreekuur op de dinsdag ochtend blijft gewoon bestaan. Ook Rianne zal zich binnenkort verder voorstellen. 

Gymrooster voor de kleuters
De kleuters van ½ a zullen vanaf volgende week gymles krijgen op maandag. De kleuters van 1/2b krijgen gymles op woensdag

Nieuw thema
De peuters en de kleuters zijn begonnen met een nieuw thema : Ziek en Gezond. In de klas ziet u weer alle materialen. En de ouderboekjes liggen klaar .

Aanvraag jeugdsportfonds
Ouders die een aanvraag willen doen voor het jeugdsportfonds kunnen dit doen via onze ouder kind adviseur. 

Ouderbijdrage 
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Dat is fantastisch. Mocht u het nog niet betaald hebben, dan vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. Alvast bedankt

Foto's

Video's

Meer informatie