Nieuwsbrief april 2018

  • Gemaakt op: 4-4-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Diana Bakker
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Paasviering
Hoofdzakelijk door juf Maria opgezet (met hulp van twee vaders , en begeleidende moeders waarvoor dank) werd het paasverhaal in de Noorderkerk doorgenomen. Juf Maria nam de leerlingen mee door een aantal scenes. Alle kinderen vonden het prachtig! 

Veilig tussen school en thuis- ouderbijeenkomst  9 april 9.00 uur  in de sluis.

Verkeersplein Amsterdam (VPA) biedt namens de gemeente Amsterdam een verkeerseducatie-programma aan op alle Amsterdamse basisscholen. De school van uw zoon/dochter neemt ook deel aan het programma.

Tussen School en Thuis is een verkeersmethode waarbij de specifieke verkeerssituatie rondom de school centraal staat. Doel van de methode is leerlingen bewuster en met meer inzicht te laten deelnemen aan het verkeer. Samen met de leerlingen zijn de verkeersknelpunten rondom de school in kaart gebracht en gefotografeerd. Vervolgens zijn hier digitale verkeerslessen van gemaakt. Tijdens deze ouderbijeenkomst laat een medewerker van Tussen School en Thuis het lesmateriaal zien.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst gesproken wat je als ouder kunt doen om je kind op een veilige manier door het drukke Amsterdamse verkeer te begeleiden. Er wordt gediscussieerd over vragen als; Wanneer laat ik mijn kind zelfstandig naar school gaan? Hoe leer ik mijn kind veilig door het verkeer te gaan? Moet ik voor mijn kind uit fietsen, of juist er achter blijven? Verder is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.

Tevens wordt er een korte film vertoond over de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Kortom, een interessante bijeenkomst voor alle ouders die verkeersveiligheid van hun kinderen hoog in het vaandel hebben staan!

We zien u graag op maandag 9 april 2018 om 9:00 tot 10:00 in de sluis.

IPC projecten
Het thema in de onderbouw en de voorschool is : verkeer. 
De kleuters hebben inmiddels al een grafiek gemaakt van het aantal voetgangers, fietsen en auto's die de school passeren. 
Het thema in de groep 3 en 4 is verhalen.
Het thema in de groepen 5 en 6 is vulkanen en aardbevingen
Het thema in de groepen 7 en 8 is  Nederland waterland/natte voeten

Hulpouders intekenlijst.
Deze week krijgen de kinderen een lijst mee van komende activiteiten waar wij  uw hulp nodig hebben.
Wilt u kijken wanneer u ons kunt helpen bij de activiteiten? Dan hoeven we dat niet steeds te vragen.

24 april scholenmarkt op school.
Voor nieuwe ouders is er op 24 april vanaf 18.00 uur de scholenmarkt. Natuurlijk staan wij daar ook om nieuwe ouders te informeren over de school.

Voorschool Pippeloentje is al aardig vol. 
De voorschool van Pippeloentje is bijna vol. In januari is gestart met een 5 uurs opvang. De groepen beginnen al aardig vol te lopen.  De alles in een school met de meeste buitenuren krijgt zo langzamerhand vorm.
Ook komen er steeds meer peuters spelen op de spelinloop op de dinsdag, woensdag en vrijdagochtend uit de buurt. 

Ouderbijdrage
Het laatste termijn is inmiddels verstreken. Dus als u de bijdrage nog niet heeft betaald.......graag actie of kom even langs. 

Koningsspelen 26 april
In en rondom school  worden de koningsspelen gehouden. Alle groepen gaan diverse activiteiten doen en natuurlijk hebben we uw hulp hiervoor nodig. 
Op de deur van de klassen hangt hiervoor de opgave mogelijkheid. 

Schoolreisje bestemming
Dit jaar gaan we met schooleisje met de groepen 1 t/m 3 naar het Sprookjesbos in Enkhuizen.
De midden en bovenbouw gaan naar een pretpark. Onze eerste voorkeur is vol op de geplande datum dus we zoeken even verder. We houden u op de hoogte.

Na schoolse activeiten
Deze week komen de inschrijfformulieren voor de naschools activiteiten. Als u contant wilt betalen kan dat alleen GEPAST bij Lee Ann. 
  

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 16,23 april, 14,28 mei, 4,11 juni, 2,16 juli

 


18,25 april, 16,23,30 mei, 6,13,20 juni

 19 april, 17,24,31 mei, 7,14,21,28 juni

 

Groep 6,7,8: millenium tricks

(Raymond Zijderhand)

Groep 3,4,5: experimenten (Renzo de Waal)

Groep 1,2:theater

(Janet Hoekstra)

 


-stadspastarief; 1,- per les  (8x= 8 euro)
-inkomens tot 25.000 euro; 1,50 per les   (8x= 12 euro)
-inkomens tussen de 25.000 en 41.000 euro; 2,- per les    (8x=16 euro)
-inkomens boven de 41.000 euro; 3 ,- per les    (8x=24euro)
Deze bedragen zijn door het stadsdeel vastgesteld. Mocht u geen enkele bijdrage kunnen betalen; neem dan even contact met ons op.


Agenda
Voor de agenda zie de homepage van de site of klik op de volgende link:

Foto's

Video's

Meer informatie