Nieuwsbrief juli 2018

  • Gemaakt op: 28-6-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Diana Bakker
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Avond 4 daagse

download (3).jfif
 

Op 2,3,4 en 5 juli is de avond 4 daagse. Leerlingen en ouders die meelopen starten vanaf school. Het is helaas een selecte groep ( lees: niet te veel lopers). Per avond zal er 1 teamlid aanwezig zijn om een versnapering en drinken uit te delen. Wij hopen dat er volgend jaar meer kinderen meelopen.

Rapportbesprekingen

download.jfif

Volgende week woensdag en donderdag zijn de rapportbesprekingen. In de sluis hangen de tijden waarop u kunt intekenen voor een gesprek. Groep 7 maakt een eigen indeling omdat in deze gesprekken tevens het voorlopige schooladvies gegeven zal worden. Omdat juf Caroline nog niet geheel beter is zal zij de gesprekken met de ouders van groep 1 na de vakantie doen en met de ouders van kinderen van groep 2 zelf een afspraak maken.

De rapporten zullen maandag aanstaande meegegeven worden, zodat u ze  zelf in kunt zien.

Indeling van de groepen komend jaar.

Welke leerkracht welke groep krijgt kunt u hieronder zien. Er zijn ook kleine groepen bij. Wij hebben gekozen deze groepen niet samen te voegen. Wel zullen de groepen 6 en 7 tijdens bijvoorbeeld de gymlessen, muzieklessen worden samengevoegd. Maximaal 3 middagen per week zullen de leerlingen van 6 en 7 en 3 en 4 van 1 leerkracht les hebben.

 MADIWODOVR
1/2 AJOLANDAJOLANDAJOLANDAILSEILSE
1/2BILSECAROLINECAROLINECAROLINECAROLINE
3MANOUKMANOUKMANOUKMANOUKMANOUK
4MICHELLEMICHELLEMICHELLEMICHELLEMICHELLE
5TESSATESSANADIATESSATESSA
6LISANNENADIALISANNELISANNELISANNE
7MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
8DEWIDEWIDEWIDEWIDEWI

Als groep 3 en 4 samen zijn, gaat juf Michelle RT werk doen in de bovenbouw.
Als groep 6 en 7 worden samengevoegd, zullen die leerkrachten het leerlab voorbereiden.

Melissa zal 3,5 dagen werken als IB-er( leerlingenzorg). Malliha zal ondersteunen in alle groepen met handvaardigheid. ASLAN zal de muzieklessen verzorgen op vrijdag en Timo de gymlessen op de maandag en woensdag. De nieuwe directeur zal er alleen op de vrijdag niet zijn. Juf Nadia is niet helemaal nieuw, ze heeft in april ook al op school gewerkt. Lee-Ann zal de administratie doen op alle dagen, maar is er nooit de hele dag.

Heb je een stadspas………..dan kan de ouderbijdrage worden betaald door de gemeente.

download (2).jfif

We hebben ons als school aangemeld om ouders die een stadspas hebben de mogelijkheid te bieden dat de ouderbijdrage (€50,- maximaal) vergoed wordt door de gemeente. Dat is goed nieuws! Verdere informatie zal nog volgen. Het gaat over de ouderbijdrage van volgend jaar en wordt dan voor elk kind vergoed en overgemaakt aan de school.

Schoolreisje

Maandag 9 juli gaan de leerlingen op schoolreisje. De ouders die meegaan zijn inmiddels benaderd. De groepen 1-3 gaan naar het sprookjesbos in Enkhuizen. De andere leerlingen naar Drievliet. De leerlingen van de groepen 5-8 mogen maximaal €5 meenemen voor een versnapering aldaar. Niet meer! Graag drinken en een lunchpakket meegeven, goede schoenen aan en gepaste kleding , passend bij het weer. De leerlingen zijn later terug op school, nader informatie volgt nog.

Afscheidsavond van groep 8

Op vrijdag 13 juli zal groep 8 afscheid nemen van school. Overdag zullen zij de musical opvoeren voor de leerlingen en 's avonds voor hun familie. Hiervoor krijgen de leerlingen entree kaartjes mee. Zie verder de memo van de leerkrachten.

Afscheid van juf Kim, Anouk en Diana.

images.jfif

Juf Kim die 15 jaar op de school heeft gewerkt en zelf ook op de EP heeft gezeten heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zij zal ook op een ASKO school gaan werken. Juf Kim heeft vele groepen kinderen les gegeven en we zullen haar missen. We wensen haar en juf Anouk veel plezier op hun nieuwe school. Juf Anouk zal dichterbij huis gaan werken, waar is nog niet precies bekend. De kleuters zullen haar ook gaan missen. Ook ik ga het stokje overdragen aan Ingrid Smid, de nieuwe directeur. Ze is al regelmatig op school aanwezig om zich in te werken en heeft er veel zin in.

BSO van Impuls naar Dynamo

De naschoolse opvang die Impuls verzorgd heeft zal in het nieuwe schooljaar verzorgd worden door Dynamo. Dynamo is voor de school een goede bekende, immers dragen zij ook al de zorg voor de voorschool. Ouders die gebruik maken van de naschoolse opvang, hebben hier al bericht over gehad.
De -alles in een school- zal dus met 1 partner samen gaan werken.  We onderzoeken ook nog of peuters die gebruik maken van de voorschool tevens aansluitend gebruik kunnen maken van de na(voor)schoolse opvang. Er zal een inventarisatie gemaakt worden of ouders hier behoefte aan hebben. De voorschoolse opvang zit bijna vol. Peuters worden 5 uur opgevangen 3 maal per week minimaal.

Circus Tadaa

Op maandagavond 16 juli van 19-21 uur zal de instructie zijn voor de begeleiders. Dat wordt al een feest! De volgende dag zullen die geheel ingewerkt assisteren bij de circus onderdelen. We kunnen nog een paar ouders gebruiken. Familie leden boven de 18 jaar zijn ook welkom om te helpen. Alle ouders die zich hebben opgegeven staat op het witte bord in de sluis. Als u nog kunt helpen, graag even doorgeven aan de leerkracht. De uitvoering is voor alle ouders en is van 13-14 uur.

Vakanties 2018-2019

Eerste schooldag 3-9-2018
Herfstvakantie  22-10-2018/26-10-2018
Kerstvakantie 21-12-18/07-01-19
Voorjaarsvakantie 18-2-2019/22-2-2019
Meivakantie 19-4-2019/05-5-2019
Hemelvaart 30-5-2019/31-5-2019
Pinkster 10-6-2019
Grote vakantie 12-7-2019/23-8-2019
Studiedagen: 29-10-2018/4-2-2019/29-3-2019/28-6-2019

Houd vooral de kalender op de site van de EP in de gaten! Die is actueel voor alle activiteiten en feesten.

De laatste schooldag

Op woensdag 18 juli is de laatste schooldag. De kinderen zijn vrij om 14.00 uur. De school zal daarna geheel leeg worden gemaakt omdat alle plafonds en vloeren worden vervangen. Dus als de school begint, ziet hij er vast heel mooi, fris en groen ( vloer) uit. Klaar voor de volgende 126 jaar. 

Blijf lezen en oefenen om de vakantiedip niet te hebben

Na een vakantie is, als er helemaal niet gelezen of gerekend wordt, toch het een en ander weggezakt. Het is dus zeker in de grote vakantie heel goed en nuttig om te lezen met uw kind. Ook het herhalen van sommetjes en tafels is nodig. Zorg dat uw kind geen last krijgt van de vakantiedip!

download (1).jfif
Foto's

Video's

Meer informatie