Oudercommissie

Oudercommissie
In de oudercommissie zitten 4 ouders en een vertegenwoordiger van de school. De oudercommissie heeft vooral een adviserende en stimulerende rol in de school.
De oudercommissie adviseert de MR van de school over de onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders. De oudercommissie stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De oudercommissie bedenkt activiteiten en overlegt met de activiteitencommissie over de uitvoering.
De oudercommissie beheert het budget van de ouderbijdrage. Dit gaat in overleg met de directie. 

E-mailadres: oc.elpaulus@gmail.com 

Ouderbijdrage
Elk schooljaar vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage waarmee de school de extra activiteiten voor de kinderen kan betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de Kinderboekenweek​​, Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, schoolreisje en het eindfeest.
Per kind is dit € 50,- per schooljaar. Als ouders een kind hebben dat later instroomt in het schooljaar dan betalen zij minder. Indien een gezin meerdere kinderen heeft, wordt de ouderbijdrage per kind € 5,- goedkoper tot een minimum van €40,-. Indien nodig is er een betalingsregeling. ​​U kunt dit bedrag overmaken naar het IBAN-nummer  NL67 INGB 0669 2653 49 t.n.v. Elisabeth Paulusschool OC of contant betalen bij de administratie.