Onderwijs op maat

​Elk kind is verschillend
Hoewel we een jaarklassen systeem hebben, zorgen we ervoor dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Dat doen we door de kinderen per vak in te delen op niveau. De leerkracht stelt per periode doelen voor elk niveau en weet waaraan zij moet werken met de kinderen.

Meer uitdaging
Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden onze lesmethodes veel extra opdrachten die ingewikkelder zijn. Als het oefen- en werkmateriaal uit de methode niet genoeg is, dan beschikt de school over veel extra materiaal waarin nieuwe opdrachten zitten voor de kinderen. We gebruiken hierbij bijvoorbeeld het materiaal uit de Pittige Plustorens. Samen met het 4e Gymnasium organiseert de school jaarlijks een project Engels voor de pluskinderen uit de bovenbouw.

Extra begeleiding
Er zijn ook kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Als de leerkracht een instructie aan de klas heeft gegeven, volgt er voor de kinderen die het nodig hebben een verlengde instructie. De leerstof wordt nog een keer op een andere manier uitgelegd. Sommige kinderen krijgen huiswerk mee om nog eens een onderdeel van de lesstof goed te oefenen. De school biedt de kinderen met een taalachterstand een schakelklas aan. In de schakelklas krijgen de kinderen extra taalonderwijs opdat zij hun taalachterstand binnen een schooljaar weer inlopen. 

​​