Onderwijskundige aanpak

Onze werkwijze.

Ons onderwijs is een combinatie van klassiek onderwijs en vernieuwingsonderwijs. We hebben het goede van het klassieke onderwijs behouden en we hebben elementen van vernieuwing toegevoegd. Deze mix is de kracht van ons onderwijs.

Leerstof - Jaarklas
De basis van onze werkwijze is het leerstof jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde klas zitten en de leerstof van dat schooljaar krijgen. ​
Op onze school richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind. Omdat we de kinderen 8 jaar onder onze hoede hebben, zien we die ontwikkeling bij elk kind. En elk kind ontwikkelt zich anders. Hoewel de cito toetsresultaten en de methode gebonden toetsresultaten een beeld geven van de prestaties, weten we ook dat het een moment opname is in deze 8 jaar. We weten wat we kunnen verwachten van een kind, we weten wanneer een kind in zijn/ haar ontwikkeling stagneert. We zien kinderen sprongen maken. Daar richten wij ons onderwijs op. Welke instructie heeft een kind nodig op welk moment? Welke herhaling heeft een kind nodig? Welke instructie mag een kind overslaan? Welke uitdaging is nodig? Welke feedback heeft het kind nodig op het gebied van haar/zijn gedrag? Welke doelen stellen we voor dit vak? welke doelen stellen we voor dit kind? Wat is het effect van het handelen van de leerkracht op de ontwikkeling van het kind? Via deze vragen geven wij ons onderwijs vorm.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken. Op onze school leren we de kinderen om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Dat begint al bij de kleuters bij het kiesbord en gaat door tot groep 8 met het maken van een werkstuk of een presentatie. Vaak kunnen kinderen opdrachten achter de computer maken. Ook worden er samenwerkingsopdrachten gegeven. Kinderen leren zo samen een opdracht uit te voeren. Kinderen die snel klaar zijn, krijgen een extra taak met een complexe opdracht. ​​