Pedagogisch klimaat

​​Positief omgaan met elkaar.
We vinden het van groot belang dat de kinderen zich thuis voelen op school. Goed contact tussen de leerkrachten, kinderen en ouders is daarbij een voorwaarde. Kenmerkend voor onze aanpak is:

  • wij benaderen de kinderen positief en werken met beloningssystemen
  • er is oog voor verdriet, angst, zorgen en blijdschap bij de kinderen
  • rust, ruimte en regelmaat
  • de kinderen begrijpen welke regels en afspraken er op school gelden
  • eventueel pestgedrag wordt meteen besproken en gecorrigeerd
  • er is regelmatig contact met ouders​

​​