Aanmelden

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​​​* Het toelatingsbeleid en rondleidingen tijdens de coronacris *
Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen in de maanden mei t/m augustus 2017, zal ongewijzigd blijven. Het voorkeursformulier kan uiterlijk woensdag 4 november 2020 ingeleverd worden. 
U kunt dit formulier op verschillende manier inleveren: opsturen per e-mail (via scan of foto), per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet voorgedrukt formulier gebruik maakt, vragen we een adresbewijs toe te voergen. Het emailadres is bovenland.info@askoscholen.nl

Rondleidingen
We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar onze school! Na een kennismakings- en informatiemoment met de directie  krijgt u een rondleiding door de school van een leerling van de leerlingenraad.  Vanwege de coronacrisis hebben wij de rondleidingen enigzins aangepast:
 • Voorlopig is slechts één van de ouders welkom en alleen via aanmelding (bovenland.info@askoscholen.nl of telefonisch: 020-4084686).
 • We ontvangen per rondleiding maximaal vijf ouders.
 • U heeft geen gezondklachten als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging.
 • We vragen u bij aankomst uw handen te wassen en 1,5 meter afstand te bewaren.
 • We zullen u een paar vragen over uw gezondheid stellen en vragen of u een formulier in te vullen voor eventueel contactonderzoek GGD.

Data zijn:
3 september 2020
1 oktober 2020
27 oktober 2020
5 november 2020
3 december 20207 januari 2021
4 februari  2021
16 februari 2021
4 maart 2021
8 april 2021
25 mei 2021
3 juni 2021
1 juli 2021

De kennismakingsbijeenkomsten en de bijbehorende rondeleidingen beginnen om 9 uur en zijn rond 10 uur afgelopen.


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Voorrang kinderen buiten Amsterdam
Het Bovenland geeft voorrang aan kinderen die in een deel van Badhoevedorp wonen. Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van zo'n 1.500 meter tussen school en woonadres. Op Amsterdam.nl/schoolwijzer ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. Kinderen die in ons voorrangsgebied (in Amsterdam én Badhoevedorp) wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn. 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017: 4 november 2020
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017: 4 maart 2021
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018: 4 juni 2021


Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen ​is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt volgens de onderstaande volgorde. Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
2b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum(IKC) én heeft de school als voorrangsschool. 
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 

Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 

Wij zijn dit jaar een 5e kleutergroep gestart. Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.  Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Zij-instromers: Leerlingen die tijdens hun schoolcarrière van school veranderen
Ook komt het voor dat leerlingen tijdens hun schoolcarrière van school veranderen. In dergelijke gevallen zijn met de andere scholen in Amsterdam afspraken gemaakt over overplaatsing van de ene naar de andere school. De algemene regel is, dat overplaatsing mogelijk is bij het begin van een nieuw schooljaar. Toelating van leerlingen van andere basisscholen vindt slechts plaats, nadat er contact is geweest met de verwijzende school. Uit dit contact dient te blijken dat de leerling past binnen het pedagogisch klimaat van de school en zowel cognitief als sociaal-emotioneel in staat is goed te functioneren op onze school. Overplaatsing binnen een schooljaar is alleen mogelijk bij verhuizing of bij een situatie waarin de oude en nieuwe school daarmee instemmen. De school kan een leerling ook weigeren/verwijzen, indien de school de gewenste zorg niet kan bieden. Soms moeten we tot de conclusie komen, dat die zorg in een andere omgeving beter geboden kan worden.​Overzicht van informatie-ochtenden & informatie over het aannamebeleid.​

Foto's

Meer informatie