Groep 3a: nieuwsbrief

  • Gemaakt op: 6-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 6-1-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Nienke Nijenhuis
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Beste ouders,

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2016.
Voor deze keer is de eerste nieuwsbrief van 2016 voor groep 3A geprint.  Vanaf nu komen de nieuwsbrieven niet meer per mail. U kunt ze op de website vinden bij groep 3A. Kijk dus regelmatig of er nieuws is.

De kerstvakantie is achter de rug. In de vakantie hebben de kinderen lekker kunnen ontspannen. Wij hopen dat ze dat af en toe ook met een boek hebben gedaan.

Nu zijn we bezig met het herhalen van kern 6 want de Cito-toetsen komen er alweer aan.

Wat hebben de kinderen geleerd in kern 6?

Letters en woorden lezen in kern 6

De letters g, au, ui, f en ei. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters 'ui' en 'ei' worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de 'ui' komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter 'u') en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de 'i'). Bij de 'ei' krijg je eerst het ei (de 'e') en dan het lepeltje (de 'i').

Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toets moment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen. De toetsen van de leesmethode komen overeen met de Cito-toetsen.

Thuis oefenen met leesboekjes op M3 niveau kan nooit kwaad. Zoals u weet zijn die in de bibliotheek volop te leen!

Wegbrengen van de kinderen in de ochtend:
Vanaf januari is het de bedoeling dat alle kinderen uit groep 3 beneden bij de trap uitgezwaaid worden en dat de kinderen zelfstandig naar de klas lopen. De leerkracht vangt de kinderen op bij de klasdeur. Mocht er belangrijke mededelingen zijn dan mag u natuurlijk even meelopen om dit aan de leerkracht te melden. In de middag kunt u uw kind wel bij de klas ophalen.

Leesouders:
We zijn met spoed opzoek naar leesouders. Het gaat om de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend. Van half negen tot tien voor negen. Je kunt u opgeven door uw naam op te schrijven op de lijst bij de deur.

Thema:
Tot de volgende vakantie is het thema: Kunst!

In een volgende groepsnieuwsbrief krijgt u hierover meer te lezen.

Nienke en Martine

​Leuke en interessante informatie vanuit groep 3a

Foto's

Video's

Meer informatie