Nieuwsbrief 1 2014-2015

 • Gemaakt op: 1-8-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland


Belangrijke data:

 • Omgekeerde 10- minutengesprekken:  8 en 9 september groep 1 t/m 7
 • Algemene ouderavond alle groepen: 18 september
 • Adviesgesprekken VO groep 8:  23 en 24 september
 • Informatieochtend nieuwe leerlingen: 25 september
 • Studiedag: 10 oktober 2014
 • Herfstvakantie: 11/10/2014 - 19/10/2014 ​


Start schooljaar verliep soepel
Het heeft wat zweetdruppeltjes gekost van de teamleden om alle spullen die van de Paulusschool afkwamen een plek te geven, maar het resultaat mocht er zijn. Nog steeds staat het speellokaal deels vol met materialen die nog een plek moeten krijgen of naar de opslag moeten, maar dat gaat goed komen.
Het was een memorabele vakantie. Een vakantie waar extreem mooie zonnige dagen waren, maar ook een vakantie met een grote schaduwrand door het neerstorten van de MH17. Daar is wel even bij stil gestaan. Gelukkig zijn alle leerlingen die wij verwachtten ook op school gekomen. We gaan er een mooi en leerzaam jaar van maken en met uw hulp, medewerking en inzet zal dat goed slagen.

Nieuwe vakleerkracht gym
Net voor de vakantie heeft juf Sanne ontslag genomen, omdat zij een grotere aanstelling op een VO school aangeboden heeft gekregen. Wij danken Sanne voor al haar inzet op het Bovenland en wensen haar een fijne en sportieve nieuwe werkkring toe.
Zoals u wellicht gemerkt heeft, hebben de leerlingen de eerste schoolweek geen les gehad van een vakleerkracht, maar wij hebben wel een prima vakleerkracht gevonden!
Meester Nick Hey, afkomstig van de Aloysiusschool komt voor twee dagen naar Het Bovenland. Daar zijn wij zeer content mee. Op de maandag hebben alle groepen vanaf groep 3 van hem les en op de woensdag zal hij ook de kleutergroepen les gaan geven.
Wij wensen meester Nick ( die reeds voorgesteld is aan alle leerlingen) een mooie start en heel veel werkplezier met de leerlingen en teamgenoten toe.

Te laat ….. storend
Wij vragen u dringend te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn.
Vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen naar binnen, zodat wij de lessen om 8.30 uur ook kunnen starten. Als u iets wilt bespreken met de leerkracht, dan is het altijd mogelijk na schooltijd. We handhaven de procedure van het op-tijd-komen protocol. Ouders van leerlingen die 3x te laat komen in een korte periode, krijgen een brief van de directie en bij veelvuldig te laat komen, gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar. Binnen de leerplichtwet zijn wij dit verplicht te doen.

Herhaalde oproep vanuit de MR!
Verkiezing MR-lid oudergeleding

De MR van Het Bovenland bestaat uit zes personen. Drie leerkrachten namens het team die de personeelsgeleding vormen en drie ouders in de oudergeleding.
Er is nog steeds een vacature voor de oudergeleding. Gelukkig heeft voor de vakantie één ouder zich opgegeven, maar we willen alle ouders nog eenmaal de kans geven om zich aan te melden.
Hebt u interesse om lid te worden van de oudergeleding, wilt u meedenken en -praten over het beleid van de school en daarmee andere ouders vertegenwoordigen? U kunt dan een mail sturen naar Sharita Ramlagan (leerkracht groep 6 en secretaris van de MR). In deze mail stelt u zichzelf voor en geeft u een motivatie waarom het goed zou zijn als u lid zou worden van de MR.
U kunt de mail, uiterlijk donderdag 28 augustus aanstaande, versturen naar: s.ramlagan@askoscholen.nl  
Bij meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen. Uw mail waarin u zich voorstelt en een motivatie geeft, wordt dan gebruikt in een brief naar alle ouders, zodat deze een gedegen keuze kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Sharita Ramlagan
Namens de MR van Het Bovenland


Afspraken
Gezonder snacken.
Voor de pauze en voor de lunch is er afgesproken dat er van maandag tot donderdag fruit of groente wordt genuttigd. Op vrijdag mogen de leerlingen een gezond koekje meenemen voor in de pauzetijden. Dit om de leerlingen te leren gezond(er) te snacken. Wilt u hier op letten?

Verjaardag traktatie.
Indien uw zoon of dochter jarig is en wil trakteren, dan hebben wij het liefst een zo gezond mogelijke traktatie, hetzelfde geldt voor het personeel. De traktatie mag bestaan uit 1 ding en geen hele zakken snoep. Wij willen niet betuttelen, maar vorig jaar werd het een soort competitie wie de grootste zak snoep uitdeelde en dat is NIET de bedoeling. Een kleinigheidje en het liefst verantwoord.

Ouders mee naar het lokaal.
De afspraak is dat ouders van de groepen 3 tot de kerstvakantie hun kind in de klas ( op tijd) mogen ‘afleveren’. Leerlingen van hogere groepen nemen afscheid van hun ouders onder aan de trap. De middelste trap is een werktrap en niet bedoeld om te gebruiken om naar boven te gaan.
Zo houden we deze zit/werkplek een beetje schoon.

Omgekeerde 10- minuten gesprekken
Op 8 en 9 september houden we omgekeerde 10- minutengesprekken voor groep 1 t/m 7. U krijgt nog uitgewerkte informatie over deze nieuwe vorm van gesprekken. Maar in het kort komt het erop neer dat u iets vertelt over uw kind, uw verwachtingen, uw zorgen en aandachtspunten. U bent immers de super deskundige van uw kind en u kunt ons informeren, zodat wij ons aanbod en aanpak kunnen afstemmen. Op deze manier kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en de verwachtingen zijn helder.

Ouders/verzorgers van groep 8 krijgen later de gelegenheid in gesprek te gaan met de leerkracht, waarbij tevens het voorlopige schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt uitgelegd. Deze gesprekken zullen op 23 en 24 september plaatsvinden.

Thema ‘feest’
Het schooljaar is in de groepen 4 t/m 8 gestart met het thema "feest".
In de groepen 3 worden de thema’s van Veilig Leren Lezen gehanteerd en bij de kleuters gebruiken we thema’s uit de methode Kleuterplein.

‘Smoelenmuur’
In de hal, rechts bij de ingang, hangen alle foto’s van de collega’s van Het Bovenland met hun verjaardagen erbij! Dat past mooi bij ons thema feest en hiermee hebben we meteen alle gezichten van iedereen ook echt zichtbaar gemaakt. Zo weet u snel, wie wie is.

Nieuwe rekenmethode.
De groepen 3 t/m 8 zijn gestart met een nieuwe rekenmethode, die aansluit op het te behalen eindniveau voor rekenen in het primair onderwijs. In het kader van het KBA traject, staat rekenen dit schooljaar centraal in de school. Op de informatieavond kunt u de methode inzien en zal de leerkracht de methode toelichten.

Pilot: e-mail briefing elke week.
Een aantal leerkrachten zal starten om ouders elke week een e-mail te sturen met het ‘wel en wee’ uit de groep. Informatie over lesinhoud, thema’s, hulpvraag, uitstapjes, verjaardagen etc. worden kort gemaild, zodat u op de hoogte bent wat er in de klas gebeurt. In januari evalueren wij door een enquête òf en hoe deze vorm van communicatie wordt ervaren. Het is dus zaak dat wij uw goede e-mail adres hebben! Indien u uw
e-mail adres wilt wijzigen, stuur dan een email naar de school met het nieuwe adres en de naam(namen) van uw kind(eren) en groep(en) waarin zij zitten.

Alle leerkrachten wensen u een heel fijn schooljaar toe!


Diana Bakker
Directeur a.i.

​Belangrijke data, start schooljaar verliep soepel, nieuwe vakleerkracht gym, te laat ….. storend.

Foto's

Video's

Meer informatie