Nieuwsbrief 1

  • Gemaakt op: 30-8-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 30-8-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Start van het nieuwe schooljaar

De zomervakantie zit er weer op! We kijken er naar uit om iedereen morgen weer  uitgerust van de vakantie en met frisse energie terug te zien. We hebben met het team een video gemaakt voor de ouders en kinderen om alvast in de stemming te komen voor het schooljaar! Klik hier!​

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. U leest alvast wat organisatorische zaken:

 TSO
We hebben de tweede helft van vorig schooljaar hard gewerkt aan de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. En met resultaat! De leerkrachten, het managementteam en het overblijfteam hebben alles er aan gedaan om eenduidige afspraken met elkaar te maken en gekeken naar wat kinderen leuk vinden om te doen. Iedereen was het er over eens: juist de pauzetijd moet een fijn moment zijn, waarin de kinderen kunnen ontspannen en lekker spelen met elkaar.

Door korte lijnen, snel in contact te zijn (ook met ouders als het nodig was) hebben we bereikt dat de leerlingen met meer plezier naar de overblijf gaan. Dit blijft natuurlijk onze aandacht houden komend schooljaar.  We zijn blij dat ook komend schooljaar ons TSOteam weer paraat staat!

Als school hebben we de bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag.  

Zou  u dit bedrag voor  1 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Op proef: Fietsen aan de buitenkant van het hek
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we u de fietsen in de fietsrekken te plaatsen. Als er geen plek meer is, dan kunt u altijd de fietsen tegen de fietsnietjes boven bij Akersluis neerzetten.

Als proef willen we kijken of het plaatsen van de fietsen aan de buitenkant van het hek van het schoolplein, zal werken. We willen op deze manier optimaal gebruik maken van de speelruimte.

Schooltijden
Met de start van het nieuwe schooljaar is het goed om het op-tijd-komen weer bij u onder de aandacht te brengen. Voor kinderen is het belangrijk om zonder haast hun jas op te kunnen hangen, de leerkracht en klasgenoten te kunnen begroeten en hun plekje in de klas op te zoeken.

De lessen starten om 8.30 uur. Dat betekent dat dan alle leerlingen in hun eigen groep moeten zijn en dat de deur dicht is. De schooldeur gaat om 8.20 open. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is in tegenstelling tot vorig jaar iets veranderd. U kunt nu rustig afscheid van uw kind nemen en er zijn nog 5 minuten voordat de les echt gaat starten.

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 14.45 uur en op woensdag en vrijdag om 12.30 uur. De kinderen lopen zoals altijd met hun juf mee naar buiten. Daar nemen zij afscheid van de leerkracht voordat ze mee naar huis kunnen.

Pauze snack
Voor de pauze en voor de lunch is er afgesproken dat er van maandag tot donderdag fruit of groente wordt genuttigd. Op vrijdag mogen de leerlingen een gezond koekje meenemen voor in de pauzetijden. Croissantjes, donuts, chocolade vallen hier niet onder. We vragen u hier echt op te letten. De leerkrachten zullen dit in de klas bespreken. 

Gymnastiek
De gymdagen vallen dit jaar weer op maandag en woensdag. Uw kind moet dan gymkleding en gymschoenen meenemen. We adviseren u om sieraden thuis te laten. Het dragen van gymschoenen is verplicht, in verband met de veiligheid van uw kind.​

Alvast voor in de agenda voor de komende tijd
30 augustus: picknick
Een nieuwe traditie om samen het schooljaar te starten: de Bovenlandpicknick! We zouden het leuk vinden om iedere eerste woensdag van het schooljaar met elkaar na schooltijd te lunchen op het plein en rondom de school. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en de leerkrachten nemen een kleed en eigen lunch mee. Hoe gezellig is het om zo met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen! Komt u ook?

7 september: eerste koffieochtend met directie
Ook dit schooljaar zal er regelmatig een koffie ochtend met de directie zijn. Deze ochtenden zijn, waar mogelijk, de tweede woensdag na iedere vakantie gepland. De bijeenkomsten zijn bedoeld om u informatie te geven over een bepaald onderwerp, u mee te nemen in wat er op school speelt en biedt de gelegenheid om uw vragen te stellen.

12 en 13 september: Omgekeerde 10- minuten gesprekken 
Op 12 en 13 september houden we omgekeerde 10- minutengesprekken voor groep 1 t/m 7. U krijgt nog uitgewerkte informatie over deze nieuwe vorm van gesprekken. Maar in het kort komt het erop neer dat u iets vertelt over uw kind, uw verwachtingen, uw zorgen en aandachtspunten. U bent immers de super deskundige van uw kind en u kunt ons informeren, zodat wij ons aanbod en aanpak kunnen afstemmen. Op deze manier kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en de verwachtingen zijn helder. 

NB: Voor groep 8 zal dit een week eerder zijn.

22 september: Ouderavond
Ook dit jaar hebben we weer een ouderavond in het begin van het schooljaar. Wij hopen u dan allemaal te begroeten!

Overige data

Vakanties

Zomervakantie 201616 juli t/m 28 augustus 2016
Herfstvakantie 201615 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 201624 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 201718 februari 2017 t/m 26 februari 2017
Pasen 201714 april t/m 17 april 2017
Meivakantie 201722 april 2017 t/m 30 april 2017
Hemelvaart 201725 mei 2017 t/m 28 mei 2017
Pinksteren 20173 juni 2017 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie 201722 juli 2017 t/m 3 september 2017

 

Studiedagen

24 oktober 2016 
15, 16 en 17 februari 2017 
30 en 31 maart 2017 
22, 23 en 24 mei 2017 
3 en 4 juli 2017

 

(let op: 5 mei is géén vrije dag dit schooljaar)

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. U leest alvast wat organisatorische zaken

Foto's

Video's

Meer informatie