Nieuwsbrief 1. 3 september 2018

  • Gemaakt op: 3-9-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Sandra van Vliet
  • |
  • Fotograaf:  

Het schooljaar is weer begonnen!

De vakantie is voorbij en het was weer fijn om iedereen uitgerust en met frisse energie terug te zien. Het team is al een week aan de slag. De leerkrachten hebben hard gewerkt om de school aan kant te maken. Dat is altijd weer een enorme klus!

In deze tijd met het grote lerarentekort mag je als school blij zijn als je het team rond hebt. Door vertrek van Saskia Nijman, extra subsidies en groei van de school hadden wij een groot aantal vactaures. We kunnen u melden dat ons team compleet is! We heten een hele rij nieuwe collega's welkom: Sanae Bargha (groep 8), Daphne de Bree (groep 6), Inge Verboon (groep 1-2), Mandy Kolk (groep 5), Erika Kalka (invaller voor Fleur), Astrid Limmen (invaller voor Fleur), Robert Licht (ICTer) en Maryam el Jaouhari (leerkracht-in-opleiding).

De subsidies maken het mogelijk dat extra ondersteuning in de klas krijgen. We starten dit jaar maar liefst drie onderwijsassistenten: Rianne, Erika en Maryam. Zij zullen de klassen in gaan om met leerlingen te werken en leerkrachten te ondersteunen. Ook ligt er nog een uitdaging: we zijn op zoek naar een invaller voor na de kerstvakantie in groep 4. Yolanda is zwanger en zij gaat dan met zwangerschapsverlof!

Het team van Het Bovenland kijkt uit naar een fijn en leerzaam schooljaar!

Wet privacy (AVG)

Zoals u wellicht vernomen heeft, is er een nieuwe wet van kracht. Het Europees parlement stemde in april 2016 in met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving sluit aan op technologische ontwikkelingen. Door de AVG zijn persoonsgegevens van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of hun gegevens zijn opgeslagen in Europa of - bijvoorbeeld - de Verenigde Staten.

De wet vervangt nationale privacywetgeving van EU-landen. Ook Nederlandse scholen moeten daarom in 2018 voldoen aan deze nieuwe regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat we als school bewuster moeten omgaan met leerling gegevens, betrokkenen goed moeten voorlichten over de privacybescherming en wat wij doen om de risico's te beperken.

U ontvangt digitaal een brief waarin wij toestemming vragen voor gebruik van foto's en/of film waar uw kind op staat. Het gedeelte voor de toestemming wordt ook op papier aan  uw kind meegegeven. Wil u er voor zorgen dat dit formulier deze week ingevuld bij de leerkracht wordt ingeleverd? 

Meer informatie over het beleid binnen de ASKO vindt u op https://www.askoscholen.nl/Paginas/Privacybeleid.aspx

TSO

Vorig schooljaar zijn we met u in gesprek gegaan over de tussenschoolse opvang (TSO) en de eventuele verandering van de schooltijden. Het uitgangspunt is dat de pauzetijd een fijn moment moet zijn, waarin de kinderen kunnen ontspannen en lekker spelen met elkaar. We blijven daarover in gesprek met elkaar, ook komend schooljaar. Noteert u vast 8 november in uw agenda? Dan organiseren wij weer een ouderavond over dit thema. De invulling van deze avond hoort u later.

Om de TSO te kunnen continueren hebben we  als school een bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag voor  1 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Oproep: we hebben hard ouders nodig die komen helpen bij de TSO! Wil u één of meerdere keren per week meedraaien meldt u aan bij Nicole de Braal (leerkracht groep 8 en managementteamlid). Ook als u af en toe een keer wil, nodigen we u van harte uit om ons dat te laten weten.

Schoolplein

Heeft u de planten op het schoolplein gezien? Ze zijn gegroeid en nog steeds helemaal groen! En dat ondanks een warme zomer. Dit is allemaal te danken aan een groep ouders met groene vingers. Zij hebben afgelopen zomer regelmatig gesproeid en het schoolplein onderhouden. Onze dank is groot!

Alvast voor in de agenda voor de komende tijd
5 september: Picknick

Voor de vakantie informeerde we u al over onze jaarlijkse traditie om samen het schooljaar te starten: de Bovenlandpicknick! Iedere eerste woensdag van het schooljaar lunchen we met elkaar na schooltijd op het plein en rondom de school. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en de leerkrachten nemen een kleed en eigen lunch mee. Hoe gezellig is het om zo met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen! Komt u ook? Bij slecht weer maken we gebruik van de grote hal.

12 september: Koffieochtend 
Ook dit schooljaar zal er regelmatig een koffie ochtend met de directie of met iemand anders van school zijn. Deze ochtenden zijn, waar mogelijk, de tweede woensdag na iedere vakantie gepland. De bijeenkomsten zijn bedoeld om u informatie te geven over een bepaald onderwerp, u mee te nemen in wat er op school speelt en biedt de gelegenheid om uw vragen te stellen. Tijdens de koffieochtend van 12 september wil Sandra graag met u hebben over het lerarentekort. Het zal u niet ontgaan zijn. Wij hebben u hierover al regelmatig geïnformeerd. Afgelopen jaar waren we genoodzaakt om af en toe kinderen naar huis te sturen en we hebben twee keer ons werk neergelegd.

Het is een maatschappelijk probleem dat wij als school niet zomaar kunnen oplossen, maar waar we wel allemaal mee te dealen hebben. Wij willen graag met u hierover in gesprek! Laten we out-of-the-box denken. Hoe zou u graag zien hoe school hiermee omgaat?

In de week van 17 september: Omgekeerde 10- minuten gesprekken 
In de week van 17 september houden we weer omgekeerde 10- minutengesprekken voor groep 1 t/m 8. Het komt erop neer dat u iets vertelt over uw kind, uw verwachtingen, uw zorgen en aandachtspunten. U bent immers de super deskundige van uw kind en u kunt ons informeren, zodat wij ons aanbod en aanpak kunnen afstemmen. Op deze manier kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en de verwachtingen zijn helder. 

17 oktober: Bijeenkomst nieuwe ouders

Nieuw dit jaar zijn bijeenkomsten voor ouders die net gestart zijn bij ons op school. We willen met hen terugblikken naar de eerste periode op het Bovenland. We horen dan graag hoe de start is geweest. Was alles duidelijk? Zijn er nog vragen die leven?

Bent u na de zomervakantie gestart op het Bovenland? Noteert u dan 17 oktober om 11.30 uur.

Overige data

6 november: Schoolfotograaf (informatie volgt nog)

25 september: Ouderavond (informatie volgt nog)

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2018-2019:

Start schooljaar: 3 september 2018
Herfstvakantie:22 oktober t/m 26 oktober 2018
Studiedag aan de herfstvakantie vast: 29 oktober
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:25 en 26 februari 2019
Studiedag met alle ASKOscholen28 maart 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie (studieweek voor het team)  10  t/m 14 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019

 

De website wordt zo spoedig mogelijk aangepast. 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie