Nieuwsbrief 1. 5 september 2017

  • Gemaakt op: 5-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 5-9-2017 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Nieuwsbrief 1. 5 september 2017

Start van het nieuwe schooljaar

De zomervakantie zit er weer op! Het was weer fijn om iedereen weer uitgerust van de vakantie en met frisse energie terug te zien. We hadden met het team een video gemaakt voor de ouders en kinderen om alvast in de stemming te komen voor het schooljaar! Helaas is de video niet op mobiele telefoons te bekijken, maar wel op de gewone computer of laptop. Helaas doet de techniek niet altijd wat je graag zou willen:)

Vorige week heeft het team hard gewerkt om de school aan kant te maken. Dat is altijd weer een enorme klus! We heten onze nieuwe collega's Lisanne Loep en Bibi van der Laan van harte welkom en wensen ze veel plezier dit jaar! Dat geldt ook voor Gozde Kaya. Zij heeft hier twee jaar stage gelopen en heeft haar diploma op zak! Ze draait dit jaar haar eigen groep. Het team van Het Bovenland kijkt uit naar een fijn en leerzaam schooljaar!

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. U leest alvast wat organisatorische zaken:

Aslan, muzikaal aanbod na schooltijd

Er is weer een prachtig mooi muzikaal aanbod voor komend schooljaar. Het nieuwe cursusaanbod (met een echte musicalklas!) treft u hier: Aslan.docx . Wees er op tijd bij!

TSO

We hebben vorig schooljaar hard gewerkt aan de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. Niet alleen in het TSOteam, maar ook in de vergaderingen van het leerkrachtenteam en de medezeggenschapsraad is dit een belangrijk punt op de agenda. We vinden het allemaal belangrijk dat de pauzetijd moet een fijn moment zijn, waarin de kinderen kunnen ontspannen en lekker spelen met elkaar. We blijven daarover in gesprek met elkaar.

Als school hebben we de bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag voor  1 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Schoolplein

Nieuw schoolplein

Zoals u weet heeft onze school mee gedaan met een subsidie aanvraag vanuit de gemeente voor nieuw en groen schoolplein en Het Bovenland heeft de subsidie binnengesleept! De eerste afspraken om onze schoolplein-dromen te realiseren worden gemaakt! We houden u op de hoogte.

Op het schoolplein aan het einde van de dag

Bij het uitgaan van de school is het altijd druk op het schoolplein. Leerkrachten komen met hun groep naar buiten en zijn genoodzaakt om door de ouders heen naar hun plek op het plein te lopen. Daar nemen ze afscheid van de kinderen. Om dit soepel te laten verlopen willen we u vragen aan de andere kant van de rekstokken te wachten totdat de kinderen op het plein zijn. De kinderen kunnen rustig afscheid nemen van de juf en zoeken dan hun vader en moeder op.

Fietsen aan de buitenkant van het hek
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we u de fietsen in de fietsrekken te plaatsen. Als er geen plek meer is, dan kunt u altijd de fietsen tegen de fietsnietjes boven bij Akersluis neerzetten.

Als de fietsenrekken vol zijn vragen we u de fietsen aan de buitenkant van het hek van het schoolplein te plaatsen. We willen op deze manier optimaal gebruik maken van de speelruimte.

Schooltijden

Met de start van het nieuwe schooljaar is het goed om het op-tijd-komen weer bij u onder de aandacht te brengen. Voor kinderen is het belangrijk om zonder haast hun jas op te kunnen hangen, de leerkracht en klasgenoten te kunnen begroeten en hun plekje in de klas op te zoeken.

De lessen starten om 8.30 uur. Dat betekent dat dan alle leerlingen in hun eigen groep moeten zijn en dat de deur dicht is. De schooldeur gaat om 8.20 open. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. U kunt nu rustig afscheid van uw kind nemen en er zijn nog 5 minuten voordat de les echt gaat starten. Als de kinderen na de laatste bel binnen komen, halen zij een briefje op bij Astrid, Delano of iemand anders die bij de deur staat. Met dit briefje kunnen zij naar de klas. 

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 14.45 uur en op woensdag en vrijdag om 12.30 uur. De kinderen lopen zoals altijd met hun juf mee naar buiten. Daar nemen zij afscheid van de leerkracht voordat ze mee naar huis kunnen.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, wil dit dan vóór schooltijd laten weten? Dit kan via 020-408 4686 of via bovenland.ziekmelden@askoscholen.nl  

Alvast voor in de agenda voor de komende tijd
6 september: picknick
Voor de vakantie informeerde we u al over onze jaarlijkse traditie om samen het schooljaar te starten: de Bovenlandpicknick! Iedere eerste woensdag van het schooljaar lunchen we met elkaar na schooltijd op het plein en rondom de school. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en de leerkrachten nemen een kleed en eigen lunch mee. Hoe gezellig is het om zo met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen! Komt u ook? Bij slecht weer maken we gebruik van de grote hal.

13 september: koffieochtend
Ook dit schooljaar zal er regelmatig een koffie ochtend met de directie zijn. Deze ochtenden zijn, waar mogelijk, de tweede woensdag na iedere vakantie gepland. De bijeenkomsten zijn bedoeld om u informatie te geven over een bepaald onderwerp, u mee te nemen in wat er op school speelt en biedt de gelegenheid om uw vragen te stellen. Tijdens de koffieochtend van 13 september wil Sandra graag met u in gesprek over de informatievoorziening op school. Er zijn namelijk vele manier om informatie over school en uw kind te krijgen: de mail, de nieuwsbrief, Parro app (pilot vorig schooljaar), gesprekken met de leerkracht, etc. Wat vindt u fijn om vanuit de school gecommuniceerd te krijgen? Wat vindt de school belangrijk om te communiceren?

In de week van 18 september: Omgekeerde 10- minuten gesprekken 
In de week van 18 september houden we weer omgekeerde 10- minutengesprekken voor groep 1 t/m 8. Het komt erop neer dat u iets vertelt over uw kind, uw verwachtingen, uw zorgen en aandachtspunten. U bent immers de super deskundige van uw kind en u kunt ons informeren, zodat wij ons aanbod en aanpak kunnen afstemmen. Op deze manier kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en de verwachtingen zijn helder. 

25 en 26 september: schoolfotograaf

Informatie hierover krijgt u nog!

 28 september: Ouderavond

Ook dit jaar hebben we weer een ouderavond in het begin van het schooljaar. Wij hopen u dan allemaal te begroeten!

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2017-2018:

Start schooljaar: 4 september 2017
Herfstvakantie:23 oktober t/m 27 oktober 2017
Studiedagen aan de herfstvakantie vast: 30 en 31 oktober
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2017
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:21, 22 en 23 februari
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Paasweekend 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
Pinkstermaandag:   21 mei 2018
Studiedag aan Pinksteren vast: 22 mei 2018
Studiedagen:   25, 26 en 27 juni 2018
Zomervakantie:21 juli t/m 2 september 2018

 

 

 


​start schooljaar, praktische zaken en verschillende data

Foto's

Video's

Meer informatie