Nieuwsbrief 10 2014-2015

 • Gemaakt op: 31-1-2015 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

 • Maandag 02.02.2015: 10-minuten gesprekken Advies gesprekken gr. 8
 • Dinsdag 03.02.2015: Ouder en Kind Adviseur (OKA) op school (08.10-11.00)
  10-minuten gesprekken Advies gesprekken gr. 8
 • Woensdag 04.02..2015: Ouder en Kind Adviseur (OKA) op school (08.10-11.00) 10-minuten gesprekken
 • Vrijdag 06.02.2015: Ontruimingsoefening
 • Donderdag 13.02.2015: Kennismakingsochtend voor ouders van nieuwe leerlingen
 • Vrijdag 20.02.2015: Alle leerlingen vrij - Studiedag team
 • Zaterdag - Zondag 21.02.2015 – 01.03.2015: Alle leerlingen vrij - Begin voorjaarsvakantie
 • Maandag 02.03.2015: Weer naar school
 • Donderdag 26.03.2015: Kennismakingsochtend voor ouders van nieuwe leerlingen


Welkom
In de maand januari zijn bij ons op school gestart: Reinder Strijker en Niya Mahddaoui. We hopen dat jullie een leuke tijd bij ons op school hebben en dat we jullie veel kunnen leren. Welkom allebei!

10 minuten gesprekken
Op 2, 3 en 4 februari zijn er weer 10 minuten gesprekken op Het Bovenland. Op die dagen vertellen de leerkrachten hoe uw zoon/dochter het in de afgelopen periode heeft gedaan op school. In een eerdere nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat Cito zijn normering heeft aangepast. Op onze website onder "Nieuws algemeen" is eveneens informatie opgenomen over de nieuwe normering van Cito.

Gym en wet- en regelgeving
Enige tijd geleden is er informatie gekomen over de bevoegdheidsregeling voor bewegingsonderwijs. Conform die (gewijzigde) bevoegdheidsregeling, heeft het bestuur van ASKO vastgesteld dat bewegingsonderwijs op ASKO scholen, alleen gegeven mag worden door, of in fysieke aanwezigheid van, een bevoegde leerkracht.

Hiermee wil de ASKO het belang van goed leren bewegen voor kinderen bevestigen, de kwaliteit van de lessen waarborgen en tegelijkertijd ook het fysieke gevaar dat dit vak met zich meebrengt tot een minimum beperken.

Op Het Bovenland zijn er slechts enkele leerkrachten bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs. Omdat de school ervoor dient te zorgen dat de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een bevoegde leerkracht (leerkracht met bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs of een vakleerkracht gym) hebben wij het rooster van de vakleerkracht gym aangepast. Op maandag en/of woensdag hebben de groepen van 3 t/m 8 les van deze vakleerkracht.

Dit houdt in dat de groepen 0 en 1-2 voortaan bewegingsonderwijs krijgen van hun eigen juf.

5e Kleutergroep
Het Bovenland proudly presents: Groep 0 met Juf Tessa en juf Michelle!
Op maandag 2 februari gaat op Het Bovenland de 5e kleutergroep van start! Daar zijn we erg trots op.
We wensen juf Tessa en juf Michelle veel plezier met de nieuwe Bovenlandertjes!

Verbouwing
Het Bovenland mag uitbreiden als school en daar zijn we reuze blij mee. Als alles meezit gaan de echte bouwactiviteiten de eerste dag van de meivakantie van start. De groepen die daar het meeste last van hebben zijn de groepen 5a en 5b. Zij zullen daarom tijdelijk op een andere locatie gehuisvest worden. Ze gaan naar basisschool de Mijlpaal, waar we 3 ruime lokalen ter beschikking hebben.

Versterking "Luizenteam" gevraagd
De groep luizenouders heeft gevraagd of er een oproep geplaatst kan worden voor versterking van hun team. De school heeft veel leerlingen en maar weinig luizenouders. De luizenwerkgroep voert circa 5 keer per jaar hoofdluiscontroles uit, steeds op de tweede woensdag na iedere vakantie. Wij zijn blij met hun hulp, want door alle koppies te controleren kunnen we tijdig signaleren of een kind hoofdluis of neten heeft. De ouders worden dan op de hoogte gebracht en gevraagd om maatregelen te nemen.

Verzoek bij slecht weer
De leerkrachten vragen om uw medewerking bij het volgende. Het komt regelmatig voor, dat bij het uitgaan van de school de leerkrachten met hun groep naar buiten willen, terwijl de ouders in de hal staan in verband met het weer. Wij vragen u om dan een poort te maken zodat de groep samen met de juf op een ordelijke manier de school kan verlaten.

Boekenruilkast.
In de hal bij de voordeur staat nog steeds een boekenkast. Die is vast wel eens opgevallen. Daar staan niet alleen boeken voor kinderen in, maar ook boeken voor volwassenen. Iedereen mag een boek uit de kast pakken en meenemen. Er is één voorwaarde: als je een boek meeneemt moet er ander boek voor worden teruggezet Dus, boek eruit? Ander boek erin. Neem eens een kijkje. Er staan veel leuke boeken die de moeite waard zijn.

Nieuwe aanmeldprocedure voor nieuwe leerlingen
Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er nieuwe regels om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren. Is uw zoon of dochter voor 1 juli 2011 geboren, neem dan contact op met de administratie of directie van Het Bovenland.

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?
Ouders met kinderen van 3 jaar ontvangen van de gemeente Amsterdam een brief plus aanmeldformulier. In dit formulier kunnen zij een top 8 aangeven van basisscholen die in een cirkel van 1500 meter (of iets daarbuiten) rond de woning liggen. We hopen natuurlijk dat Het Bovenland bovenaan de lijst van meest favoriete scholen staat. De gemeente bepaalt voortaan waar een kind geplaatst wordt. Heeft een nieuwe leerling al een broertje / zusje op school en / of een VVE indicatie dan heeft deze leerling voorrang op andere nieuw aan te melden leerlingen.

Inschrijven en plaatsen
Het plaatsen van kinderen gebeurt in 3 periodes. De periode waarin u uw kind kunt inschrijven is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
Uw kind is geboren tussen:              Sluitingsdatum inschrijving

 •  01.07.2011 - 31.12.2011:  10.03.2015
 • 01.01.2012 - 30.04.2012:   01.06.2015
 • 01.05.2012 - 31.08.2012:   01.11.2015


Belangrijk!
Heeft u een kind dat is geboren na 1 juli 2011 en heeft u deze leerling al aangemeld, dan MOET die leerling opnieuw met het juiste formulier worden aangemeld.

​10 minuten gesprekken, gym en wet- en regelgeving, 5e kleutergroep, nieuwe aanmeldprocedure voor nieuwe leerlingen.

Foto's

Video's

Meer informatie