Nieuwsbrief 10. April 2019

  • Gemaakt op: 7-5-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Speelplein

Het nieuwe schoolplein heeft veel voordelen, maar er zijn ook nadelen en daar is al veel over gesproken. We zien op school dat het heel wat waard is dat kinderen heerlijk spelen en zich goed kunnen vermaken in de pauzes, dat in tegenstelling tot de jaren hiervoor. Tegelijkertijd zien we ook dat er hinder is van de grote hoeveelheid zand op het plein en daarmee ook in de school. We hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit te beperken. Niet alleen de bijkomende kosten spelen een rol, maar ook de veiligheid van de kinderen. Na de meivakantie worden er afspraken gemaakt met een aannemer om het gedeelte met de speeltoestellen te vervangen door kunstgras. Het bestuur zal in gesprek gaan met de medezeggenschapsraad over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor fijn en duurzaam schoolplein.

Verlofaanvragen

Het valt ons op dat er veel verzoeken voor bijzonder verlof of voor extra vakantiedagen binnenkomen. De school dient zich aan de wet Leerplicht te houden. In de Leerplichtwet is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directeur van de school gehouden is de administratie bij te houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim. Extra dagen vrij nemen in verband met een vakantie is niet toegestaan. We zien hier streng op toe. In het handboek leerplicht staan alle regels en protocollen beschreven. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/leerplicht-info/ 

TSO bijdrage

Er zijn nog ouders die de TSO bijdrage niet betaald hebben. Als school hebben we deze bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag over willen maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Avondvierdaagse

Afgelopen periode hebben veel kinderen zich ingeschreven voor de Avondvierdaagse, maar liefst 118! Het is iedere keer weer een groot feest om met veel leerlingen en ouders van Het Bovenland vier avonden te wandelen om daarna een medaille in ontvangst te mogen nemen.

Je kunt je nog aanmelden, maar dat moet je dat wel zelf regelen. Inschrijven kan nog op 14 mei in het dorpshuis van Badhoevedorp of op de dag van de start van de Avondvierdaagse zelf, dan is de inschrijving wel duurder.

 We hebben nog een paar ouders nodig om in de pauze koffie te schenken en ijsjes uit te delen! Altijd gezellig. We zoeken nog iemand voor de dinsdag voor de 10 kilometer en op donderdag voor de 5 en 10 kilometer. Je kunt je melden bij Wilma of Denise (eventueel ook Sandra, dan geeft zij dit door)

Dan nog even dit….

Achter de Avondvierdaagse zit een hele organisatie! Wilma (moeder van Nienke, groep 8) heeft het wandelfestijn op de kaart gezet. Ze heeft zich al heel wat jaar, met hulp van Denise (moeder van Brandon, groep 3), ingezet om dit te regelen. Wilma gaat het stokje overgeven aan Denise en Peter (vader van Daan en Ruben, groep 4 en 1-2). Wij danken haar voor al haar hulp en inzet!


Foto's

Video's

Meer informatie