Nieuwsbrief 10

 • Gemaakt op: 12-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Sandra van Vliet

Deze week in nieuwsbrief 10:

 • Data
 • Verhuizen, 7 maart vrij
 • Personeel 
 • Ouderkoffie
 • Unieke kans muziekles
 • Ouderbijdrage

Rapportweek: 12 t/m februari 2016

Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 7 maart (7 maart, als extra verhuisdag)

Paasviering: 24 maart

Goede vrijdag en Pasen: 25 maart t/m 28 maart          

Meivakantie: 23 april t/m 8 mei

Pinksteren: 16 mei

Studiedagen 17 mei, 17 juni en 20 juni (let op: in de vorige nieuwsbrief was een datum weg gevallen)

Eindfeest: 8 juli

Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Verhuisdag, 7 maart vrij

Zoals u weet, wordt na de voorjaarsvakantie het nieuwe gedeelte van het gebouw in gebruik genomen.

Met het oog op de toekomst  worden meerdere lokalen verhuisd. De groepen 4, 6, 7 en 8 komen bij elkaar in het nieuwe gedeelte op de eerste etage te zitten. Groep 5 blijft vlakbij in hetzelfde lokaal en groep 4/5 schuift één lokaal op (huidige lokaal van groep 7). De groepen 3 zullen naar beneden verhuizen in het nieuwe gedeelte. Er zijn al verschillende groepen wezen kijken in hun nieuwe lokaal.

 In onze studieweek (22 t/m 26 februari als de kinderen vrij zijn en 7 maart) zal de grote verhuisklus plaats vinden. In die week hebben we ook 'echte' studiedagen, die je als team nodig hebt om te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. De verhuisdozen zijn inmiddels geleverd en aan het einde van volgende week zullen we alles schoonmaken, inpakken en van stickers voorzien.

Als de school op 8 maart weer open is, bent u van harte uitgenodigd  om een kijkje te nemen in het nieuwe gedeelte!​

Personeel

Zoals u weet is Nienke Nijenhuis zwanger van een tweeling. Ze merkt dat het al behoorlijk zwaar begint te worden en daarom komt Sophie Hoevelaken ons team nu al versterken. De komende weken zal Sophie al af en toe op school zijn om Nienke te ondersteunen en kennis te maken met groep 3. Op deze manier krijgt Sophie ook de gelegenheid om zo goed mogelijk ingewerkt te worden. Nienke zal na de voorjaarsvakantie vervroegd met verlof gaan, zodat ze goed kan uitrusten en zich kan voorbereiden op alles wat er komen gaan. We wensen Sophie en groep 3 een fijne tijd toe!

Afgelopen dinsdag hebben we een klein feestje gehad op school. Saskia Scholle is 50 jaar geworden! We hebben met de school haar toegezongen en dit via een filmpje aan haar op gestuurd. Ook hebben de groepen 6 Saskia in het zonnetje gezet. Saskia heeft een feestelijke dag gehad op de andere lokatie en we waren er allemaal een beetje bij. 

Ouderkoffie

Woensdag 16 maart  om 8.30 uur is er weer koffie drinken met de directie. We nodigen de ouders uit om in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee om met elkaar bij te praten. Sandra zal ouders vertellen over wat er speelt op school en waar we mee bezig zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Noteert u 16 maart in uw agenda? 

Unieke kans muziek: Instrumentale Oriëntatie op Het Bovenland

Voor leerlingen die graag muziek maken komt er een speciale cursus: Instrumentale Oriëntatie.

Vanaf na de voorjaarsvakantie kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8, 13 weken naschoolse muziekles krijgen. Ze zullen beginnen met gitaarlessen en krijgen daarna les op het keyboard.

Hiervoor hoeven leerlingen niks aan te schaffen. Zij krijgen de gitaar in bruikleen en mogen deze dus mee naar huis om te oefenen.  De keyboards zijn op school aanwezig.

 Normaal gesproken kosten deze lessen 6 euro per les, maar voor dit schooljaar hebben we het kunnen regelen dat ouders 3 euro per les betalen!

Voor meer informatie zie onze website (bij nieuws) of vraag juf Anne​

Ouderbijdrage 2015-2016 nog niet voor alle kinderen betaald
Hartelijk dank als u al wél betaald heeft. Mocht u nog niet betaald hebben, leest u dan a.u.b. verder?

Het bezoek van Sinterklaas en het kerstfeest waren weer gezellig! En over niet al te lange tijd komt het paasfeest er aan en daarna gaan de kinderen lekker sporten op de sportdag. Ook gaan ze natuurlijk met z'n allen op excursies en schoolreisje. Tot slot zal een gezellig eindfeest voor kinderen en ouders het jaar afsluiten.

Bij deze activiteiten zorgt de ouderraad voor bijvoorbeeld leuke aankleding en cadeautjes en betaalt voor de huur van de kerk, de sportvelden en het vervoer bij de uitstapjes. En de leerkrachten krijgen een klassenbudget dat ze samen met de kinderen en de klassenouder kunnen besteden aan bijvoorbeeld een thema.

De ouderbijdrage* die dat allemaal mogelijk maakt voor dit schooljaar is met de ouders op de ledenvergadering vastgesteld op € 60,00 per kind (of €46,25 als uw kind ná 1 januari is begonnen op school). Kunt u dit bedrag vóór 1 maart overmaken op rekening NL93 INGB 0009 1028 63 ten name van Ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van de VOORNAAM en ACHTERNAAM en GROEP van uw kind(eren)? Contant betalen is niet mogelijk.

Het is een vrijwillige bijdrage, wettelijk gezien bent u niet verplicht de bijdrage te betalen. Maar deze activiteiten die het schooljaar extra kleur geven kunnen helaas niet georganiseerd worden als ouders/verzorgers niet meebetalen. Mocht u moeite hebben met betalen, dan helpt het volgende hopelijk:

 • U kunt nu €30 betalen per kind en volgende maand nog eens €30 per kind.
 • U komt misschien in aanmerking voor de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Meer informatie over het aanvragen daarvan kunt u vinden op dwi.amsterdam.nl, of u kunt bellen naar (020)3463684.

Alvast bedankt voor uw medewerking en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mij of de directeur van de school, Sandra van Vliet (s.van.vliet@askoscholen.nl).

Namens oudervereniging R.K. Basisschool het Bovenland,

Bram de Vries,
Penningmeester oudervereniging
aavries@dds.nl

Hieronder kunt u zien uit welke componenten de ouderbijdrage is opgebouwd:

Sinterklaas €                         6,50
Kerstmis €                         1,00
Pasen €                         1,25
Sportdag €                         2,50
Eindfeest €                         2,50
Schoolreis €                       29,50
Sparen voor musical Groep 8 €                         3,50
Diversen €                         1,00
Onvoorzien €                         1,00
Excursies groepen 1 t/m 7 €                         3,25
Ouderbrieven €                         0,50
WA Verzekering €                         3,50
Klassenbudget €                         4,00
Totaal €                       60,00

 

 

​​Nieuwsbrief 10 met o.a. koffie ochtend, verhuizing, unieke kans muziekles, ouderbijdrage

Foto's

Video's

Meer informatie