Nieuwsbrief 11. 2 maart 2018

  • Gemaakt op: 2-3-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf:  

Studiedagen

Voor de vakantie waren de leerlingen een paar dagen eerder vrij en hadden wij als team drie studiedagen. Het gaf ons de tijd om met elkaar aan het werk te gaan en in gesprek te gaan over de kwaliteit van onderwijs. Centraal stond het handelingsgericht werken. Dit doen wij al een aantal jaren op school en het is altijd goed om weer vernieuwde inzichten eigen te maken.

Met handelingsgericht werken (HGW) willen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Door doelgericht, systematisch en transparant te werken proberen we ons onderwijs af te stemmen op de behoeftes van de verschillende leerlingen. Belangrijk binnen het HGW is ook de afstemming met leerling en ouders. Tijdens de studiedagen hebben we aandacht gehad voor het analyseren en evalueren van data (zoals toetsgegevens en observaties) en het voeren van oudergesprekken.

Ook hebben we de thema voor de komende periode voorbereid en was er tijd om de rapporten te schrijven en de groepsplannen te evalueren. Het waren mooie en zinvolle dagen en we konden met een voldaan gevoel de vakantie ingaan!

Nieuw schoolplein

Er is al een flinke start gemaakt met het realiseren van ons nieuwe, groene schoolplein. In ongeveer 10 weken wordt het plein omgetoverd in een mooie groene plek waar voor iedereen uitdagende speelplekken zijn en waar kinderen meer in contact kunnen komen met de natuur.

Helaas zorgt dit proces ook voor enig ongemak voor iedereen. Delen van het plein zullen afgezet worden op de plekken waar gewerkt wordt.

Om er voor te zorgen dat voor iedereen de veiligheid niet in het gedrang komt is er een aangepaste plek waar u uw kind op kunt halen.

- De groepen 1,2 en 3 zullen een plek op het plein krijgen waar u de leerkracht duidelijk kunt zien. Houdt u de leerkracht goed in de gaten. Voor de nieuwe kleutergroep worden aparte afspraken met de leerkracht gemaakt. 

- De groepen 4, 4/5 en 5 zullen op het grasveld aan de andere kant van het fietspad komen te staan.

- De groepen 6, 7 en 8 gaan via de zijdeur aan de straatkant naar huis.

Er zal gedurende de bouwtijd minder plek op het plein zijn. Daarom verzoeken we u om niet te lang op het plein te blijven met uw kind. Op deze manier blijft het voor iedereen overzichtelijk en veilig.

Ook voor de pauzes hebben we de roosters aangepast. We hebben in de ochtend- en de middagpauzes een pauzetijd toegevoegd, waardoor er minder kinderen tegelijkertijd op het plein spelen.

Het uitgangspunt is dat het plein een plek wordt waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en spelenderwijs zullen leren. Om het goede voorbeeld te geven aan kinderen, vragen we u niet op het schoolplein te roken en erop te letten dat we met elkaar zorg dragen voor een gezonde en schone leeromgeving!

De kickoff van de leerlingenraad

Voor de vakantie is de leerlingenraad geïnstalleerd en hebben zij hun eerste bijeenkomst gehad. Senna, Timo, Amber, Felicia, Sanskriti, Aylin, Milo, Demi en Jayda hebben tijdens deze kickoff nader met elkaar kennis gemaakt. Ook hebben zij gesproken over waarom zij zo trots zijn op hun school en welke punten aandacht behoeven. We gaan dus met de leerlingen in gesprek over echte zaken die spelen op school en maken gebruik van hun creatieve zienswijze en inbreng. Bent u nieuwsgierig? Loop dan eens langs de werkietheek om op de procesmuur te bekijken waar de leerlingenraad mee bezig is! Of klik hier voor een video.

Start vijfde kleuterklas

Aanstaande maandag start onze vijfde kleutergroep! De nieuwe groep is een instroomgroep en dat betekent dat de kinderen die, gedurende het schooljaar, vier jaar worden in deze groep komen. Rianne Druijff zal de groep gaan draaien. Rianne is nieuw bij ons op school en zal voor Joeske Vervoort in de plaats komen. Joeske gaat namelijk verhuizen naar een andere stad en heeft haar baan op Het Bovenland opgezegd. De komende twee maanden is Joeske nog wel bij ons op school aan het werk. Ze zal de begeleiding en het inwerken van Rianne voor haar rekening nemen.

NB. Aankomende week sluit de inschrijving voor leerlingen die in de eerste periode van schooljaar 2018-2019 vier jaar worden. Op 8 maart moeten de inschrijfformulieren op school binnen zijn. Kent u nog iemand die geïnteresseerd is in het Bovenland? 7 maart is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders om 9 uur. Deze start in de koffiekamer met algemene informatie gegeven door de directie, gevolgd door een rondleiding door de school door leerlingen uit groep 8.


​studiedage, schoolplein, leerlingenraad en vijfde kleutergroep

Foto's

Video's

Meer informatie