Nieuwsbrief 11

  • Gemaakt op: 6-2-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 6-2-2017 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Inval perikelen
​Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de situatie rondom invallers. Er is een nijpend lerarentekort, waar ook wij mee te maken hebben. Wij prijsden ons op Het Bovenland al gelukkig met een laag ziekteverzuim, maar vorige week hadden we pech! Er waren een aantal zieke leerkrachten en het was bijna onmogelijk om invallers te regelen. Om iemand te vinden hebben we contacten met verschillende uitzendbureaus en invalpools, maar ook zij konden (bijna) niemand leveren.

Als het niet blijkt te lukken iemand te vinden zijn wij genoodzaakt om een andere oplossing te vinden. Dat kan betekenen dat de leerlingen, met werk, over de andere groepen worden verdeeld. Als een leerkracht langer afwezig is, zetten we een roulatie systeem in zodat ook andere groepen een keer verdeeld worden. Als er echt geen andere oplossing voorhanden is, kunnen we besluiten u te verzoeken uw kind thuis te houden. We doen dit liever niet. Het is een noodgreep. Ouders en het bestuur worden hier natuurlijk over geïnformeerd.   

Wij beseffen ons dat dit soort maatregelen niet de meest ideale oplossingen zijn, maar zullen er alles aan doen om het goed voor de leerlingen te regelen en te zorgen dat het onderwijs gecontinueerd kan worden.
Als u nog vragen heeft óf iemand kent die we mogen bellen als we een invaller nodig hebben, dan kunt u terecht bij Sandra (s.van.vliet@askoscholen.nl)

Nieuw schoolplein?
Dit schooljaar doet onze school mee met een subsidie aanvraag vanuit de gemeente voor een nieuw, groen schoolplein. We hopen natuurlijk dat dit gaat lukken!

Woensdag 8 februari van 8.30 uur tot 9.00 uur organiseren wij een koffieochtend waar u als ouder van harte welkom bent om mee te denken over het schoolplein. Daarnaast krijgt u informatie over het proces van de aanvraag. De koffieochtend vindt plaats in het computerlokaal op de eerste verdieping.
Wij hopen op een inspirerende ochtend met veel mooie ideeën! ​

Hartelijke groet namens de schoolpleincommissie, 

Zdenko (vader van Tibor uit groep 1/2D), juf Martine en juf Emilie 

Gymfestijn Nieuw-West 2017
Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen op woensdag 22 februari van 13.30 tot 16.00 uur in de sporthal van het Calvijn College kennismaken met spectaculaire gymsportactiviteiten zoals turnen, ritmische gymnastiek, dans, freerunning en Nijntje beweegactiviteiten. Het Gymfestijn Nieuw-West is bedoeld om kinderen uit Nieuw-West enthousiast te maken voor de gymsport en bewegen. Balanceer over de smalle balk, leer een handstand en een leuke dans, zwaai met een lint of een hoepel en spring van een kast of een bank! Meer informatie treft u in de bijlage bij deze nieuwsbrief en inschrijven kan via de website van Amsterdam Sport: amsterdam.nl/sportevenementen

Koffie ochtend 10 februari 2017
Volgende week vrijdag 10 februari is er een koffieochtend georganiseerd, speciaal voor de ouders van de groepen 1-2. Nadia Walayat zal tijdens deze ochtend toelichting geven over wat u van haar kunt verwachten als oudercontactmedewerker. De ochtend is van 08.45-10.15 uur. Komt u ook?

Met vriendelijke groet,
Nadia Walayat
Oudercontactmedewerker
Het Bovenland en De Odyssee
nadia.walayat@impuls.nl
tel: 06 512 59 253

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Nieuwe ouderkind adviseur erbij
Vanaf februari 2017 werken er 2 ouder en kindadviseurs op het Bovenland. Aysegul Yilmaz werkt er al vanaf 2015 en Marieke van Wageningen zal voortaan ook als ouder en kindadviseur zichtbaar zijn binnen de school. ​

U kunt bij ons terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar wij kunnen ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. We kunnen uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, zorgen wij ook voor een verwijzing naar specialistische hulp.

Wij maken deel uit van het Ouder- en Kindteam de Aker-Nieuw Sloten. Daarin werken ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van onze collega's.

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houden wij spreekuur in de wijk OKT de Kikker en op school. We zijn onafhankelijk van school en gaan zorgvuldig om met uw informatie. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. Marieke van Wageningen houdt haar spreekuur op maandag van 9 uur tot 12 uur. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 0620261474,of e-mailadres: m.vanwageningen@oktamsterdam.nl. Aysegul Yilmaz houdt haar spreekuur op woensdag van 9 tot 12 uur. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 0639048177 of emailadres: a.yilmaz@oktamsterdam.nl. Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

​Inval perikelen, Schoolplein, Gymfestijn, Koffie ochtend, Ouderkind adviseur

Foto's

Video's

Meer informatie