Nieuwsbrief 12 2014-2015

 • Gemaakt op: 1-4-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

Belangrijke data 

 

 • Zondag 29.03.2015: 02.00 uur: klok een uur vooruit ​
 • Dinsdag 31.03.2015: Onthulling informatiebord De Vrije Geer 
 • Donderdag 02.04.2015: Paasviering op school 
 • Donderdag 02.04.2015: Boos of blij met het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid? 
 • ​Vrijdag 03.04.2015: Goede Vrijdag - alle leerlingen vrij 
 • Maandag 06.04.2015: Tweede Paasdag-alle leerlingen vrij 
 • Dinsdag 07.04.2015: Studiedag team - Alle leerlingen vrij 
 • Donderdag 16 april 2015: Informatie bijeenkomst resultaten en schoolontwikkeling (KBA) 
 • Dinsdag 21.04.2015: Eindtoets Cito 
 • Woensdag 22.04.2015: Eindtoets Cito ​
 • Donderdag 23.04.2015: Eindtoets Cito 
 • Vrijdag 24.04.2015: Afscheid juf Linda 
 • Maandag 27.04.2015: Koningsdag - alle leerlingen vrij 
 • Woensdag 29.04.2015: Sportdag 
 • Zaterdag / Zondag 02.05.2015- 17.05.2015: Meivakantie van 2 tot 17 mei 2015 – alle leerlingen vrij 

Welkom ​​​​
In de 5e kleutergroep is de afgelopen weer een nieuwe leerling gestart: het is Rhayana Kabir. James Heres begint op maandag 27 maart in diezelfde groep. Leuk dat jullie onze school hebben gekozen Rahyana en James, jullie gaan het hier vast heel fijn vinden!

Afscheid
Op 24 april aanstaande zal Linda haar werkzaamheden op het Bovenland beëindigen. Na 4 jaar op Het Bovenland heeft zij er voor gekozen om een geheel nieuwe uitdaging op een andere school in Amsterdam aan te gaan. Hoewel wij het bijzonder jammer vinden dat Linda ons verlaat waarderen wij Linda voor haar enorme inzet en betrokkenheid gedurende de jaren dat zij bij ons heeft gewerkt. Juf Linda neemt afscheid op 24 april. Tussen 12.30 en 13.00 is er gelegenheid om afscheid te nemen en haar geluk te wensen in de toekomst. Uiteraard zijn we druk doende een nieuwe fijne leerkracht voor groep 8 te vinden. We hebben er ook alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. ​

Groep 6 en de Vrije Geer
Groep 6 van het Bovenland is erg betrokken met het wel en wee van de ooievaars op de Vrije Geer. De groep wilde een website over ooievaars maken en heeft veel informatie over ooievaars verzameld. Natuur en Milieu Educatie gaat komende dinsdag een informatiebord over Ooievaars plaatsen in de Vrije Geer. Onze groep 6 mag het bord gaan onthullen. Op dit bord wordt verwezen naar de prachtige website die de kinderen gemaakt hebben. De onthulling vindt plaats aanstaande dinsdag (31 maart) van 14.15 uur-14.45 uur in De Vrije Geer. U bent van harte uitgenodigd en ik hoop natuurlijk dat u allen komt. Om 14.45 u verwachten wij weer terug op school te zijn. Komt u kijken?

​Boos of blij met het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid?
Op 2 april 2015 organiseert het CDA Amsterdam een bijeenkomst over het nieuwe Stedelijke Toelatingsbeleid in het basisonderwijs om 20.00 uur in basisschool het Instituut Schreuder (Van de Veldestraat 10, 1071 CW, tegenover het Van Gogh museum). De uitnodiging wordt als bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief.

Talentband en Compokids
Afgelopen woensdag 25 maart was het eindelijk zover: het optreden in de Meervaart van de Compokids (groep 7) en de leerlingen van de Bovenland Talentband. Veel vaders en moeders zijn komen kijken naar de geweldige optredens. De Compokids zijn tweede geworden met het lied “Op Vakantie”

De Talentband trad later die dag op en ook zij hebben met “Wees gewoon jezelf” een prijs in de wacht
gesleept . En, niet zo maar een prijs: de Bovenland Talentband is 1e geworden! Een link naar het optreden van de Talentband vindt u op “Youtube Talent Bovenland”. Gefeliciteerd Compokids en Talentband!

Groep 8 en oma Toni
De leerlingen van groep 8 hoorden het verhaal over de oude oma (96) uit de Govert Flinckstraat, die in het ziekenhuis was beland door de daad van een gestoord mens. Samen hebben de leerlingen een prachtig boekje met tekeningen en goede wensen voor Oma Toni gemaakt en aan haar opgestuurd.
Prima actie groep 8!

Gymafspraken op Het Bovenland 
Gymkleding: 
 • ​​​​​Alle kinderen gymmen in gymkleding. Hieronder verstaan we: gymbroek lang/kort - een gymshirt - gymschoenen. Gymschoenen horen bij de gymkleding. Met gymschoenen beperk je de kans op voetwratten. Ook beperk je de kans op voetblessures omdat de ander wel gymschoenen aan heeft. 
 • We verwachten van de leerlingen van groep 6, 7, 8 dat zij zelf de verantwoording dragen voor het meenemen van de gymkleding. 
 • Geen gymkleren mee, betekent dat er gymkleren geleend moeten worden of de leerling doet niet mee. 
 • Alle leerlingen die 3 x hun gymspullen zijn vergeten krijgen van Nick een brief mee voor de ouders. 
 • ​​Kinderen t/m groep 5 willen we hier nog niet verantwoordelijk voor houden. In hun geval betekent dit, dat als ze geen gymkleding mee hebben, dat ze dan gewoon mee gymmen. 
 • Niet mee doen is niet langs de kant zitten. De leerling gaat dan naar de klas om te werken. 
 • Als een leerling echt niet mee kan doen, moet de leerling een door ouders ondertekend briefje meenemen met daarin de uitleg. Geen briefje = gewoon meedoen. 
 • ​Geen hoofddeksels(petten/ hoofddoeken) tijdens gym 
​​​Info avond Bovenland – 16 april 2015
In februari was er in het kader van het KBA (Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam)traject een onderzoek naar de stand van zaken rondom onze schoolontwikkeling en resultaten. Het rapport van dit onderzoek is binnen en wij willen u graag informeren over de uitkomsten hiervan. Daarom hebben we op 16 april van 19.15 tot 20.15 een bijeenkomst op school belegd voor geïnteresseerde ouders. Laat u via onderstaand strookje even weten of u komt en met hoeveel personen?

Sportdag – 29 april 2015
Woensdag 29 april vindt de jaarlijkse sportdag van Het Bovenland plaats op het sportveld van korfbalvereniging en atletiekvereniging Kombijsport in Badhoevedorp. Het adres is: Dahliastraat 30, 1171 WN Badhoevedorp. Meer informatie volgt binnenkort . Voor de sportdag zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders om ons te helpen. Vanaf woensdag 8 april kunt u zich opgeven als hulpouder door uw naam op te schrijven op de intekenlijst die vanaf dan op de blauwe tafels in de half liggen.

Schoolreis - 25 juni 2015 (i.p.v. 23 juni 2015)
We gaan nog lang niet op schoolreis, toch alvast een mededeling over het schoolreisje. Begin van dit jaar is er een kalender op de website geplaatst met dinsdag 23 juni als datum voor de schoolreis. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om op die datum het schoolreisje te laten plaatsvinden. De nieuwe datum is donderdag 25 juni. Zet het alvast in uw agenda​


Briefje graag inleveren bij de leerkracht van uw kind

…………………………………………………………………………………………………………………… 
​​
​Info bijeenkomst Het Bovenland – Resultaten en schoolontwikkeling
​​
Ik/wij* maken graag van de gelegenheid gebruik om aanwezig te zijn op de info bijeenkomst van 16 april.

Ik/wij* ben/zijn aanwezig met ………1/2* personen.

Ik/wij* ben/zijn de ouders van …………..(naam leerling) uit groep …….


*Omcirkel wat van toepassing is​

 

​​​Belangrijke data,  welkom,  afscheid, groep 6 en de Vrije Geer, talentband en Compokids, groep 8 en oma Toni.

Foto's

Video's

​​

Meer informatie