Nieuwsbrief 12. juni 2019

  • Gemaakt op: 28-6-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Schoolplein

Het is zover! De planning rond het schoolplein is bekend. In week 33 en 34 (de laatste twee weken van de schoolvakantie) begint de aannemer met zijn werkzaamheden. De grootste klus zal het aanleggen van het kunstgras worden, maar er vinden ook nog andere werkzaamheden plaats. Dat is een fijn vooruitzicht.

Oplis

De ASKO (ons bestuur) werkt nauw samen met de Pabo verbonden aan de Hoge School van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten op te leiden tot leerkracht. Dat wordt Opleiden in de School (OPLIS)  genoemd. Het Bovenland heeft onlangs een procedure doorlopen om ook opleidingsschool te worden binnen de OPLIS. Dat is ons gelukt: We zijn er glansrijk voor geslaagd! Dat betekent dat we meer stagiaires in huis zullen krijgen en dat Janneke zich ook gaat richten op de begeleiding van de studenten.

Eindfeest en uitnodiging borrel vrijdag 5 juli

Op 5 juli aanstaande vieren we het eindfeest op school.

In de ochtend wordt er een vossenjacht gehouden. Kort gezegd houdt dit in dat de leerlingen in gemengde groepjes een speurtocht door de buurt gaan maken. Onderweg zijn er opdrachten die in groepsverband gemaakt worden. Op een aantal plekken staan 'vossen'. Dit zijn teamleden en kinderen uit groep 8 die zich verkleed hebben. Bij deze vossen maken de groepjes ook een opdracht of ze beantwoorden een vraag. Bij juiste antwoorden wordt er een letter aan de groepjes gegeven. Met deze letters kan aan het einde van de vossenjacht een zin gemaakt worden.

Bij terugkomst op school wordt er gekeken welk groepje er heeft gewonnen.

Na de vossenjacht willen we alle ouders, kinderen en teamleden graag uitnodigen voor een borrel om het jaar alvast op een gezellige manier af te sluiten.

De borrel is van 12.30u tot 13.15u op het schoolplein.

Verkeersplein Amsterdam: Tussen School en Thuis

Tijdens de koffieochtend een paar weken geleden heeft een medewerker van Verkeersplein Amsterdam het lesmateriaal van Tussen School en Thuis laten zien.

Er is gesproken over wat je als ouder kunt doen om je kind op een veilige manier door het drukke Amsterdamse verkeer te begeleiden. Tussen School en Thuis is daarbij een ondersteunend programma. Dit is een lesprogramma voor en door de leerlingen van Het Bovenland gemaakt. Het doel is om de verkeersveiligheid van basisschoolleerlingen te vergroten en aandacht te hebben voor de verkeersituatie rondom de school. Ook wordt dit materiaal in in de klas gebruikt. Kijkt u eens op: https://amsterdam.tussenschoolenthuis.nl/ (inlognaam:tst en wachtwoord:fiets). Het was een interessante en fijne bijeenkomst!

Vakantiebieb

Uit onderzoeken blijkt dat het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. En dat is jammer, want behalve dat lezen erg leuk is, is het ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Juist nu de vakantie aanbreekt is het tijd om weer meer te lezen! Via de app van de vakantiebieb staan er vele kinder- en volwassenboeken voor u en uw kind klaar. Kijk op: https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2019-2020

Start schooljaar
26 augustus 2019
Studiedag
23 september 2019
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Studiedag aan de herfstvakantie vast
28 oktober
Studiedag
13 november 2019
Kerstvakantie
23 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag aan de kerstvakantie vast
6 januari 2020
Voorjaarsvakantie
17 februari t/m 21 februari 2020
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast
24 en 25 februari 2020
Paasweekend 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie (met studiedagen voor het team)  1  t/m 3 juni 2020
Zomervakantie6 juli t/m 14 augustus 2020


 

Foto's

Video's

Meer informatie