Nieuwsbrief 12

  • Gemaakt op: 8-3-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 8-3-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Data:​
Paasviering: 24 maart
Goede vrijdag en Pasen: 25 maart t/m 28 maart        
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Pinksteren: 16 mei
Studiedagen 17 mei, 17 juni en 20 juni (let op: in de vorige nieuwsbrief was een datum weg gevallen)
Eindfeest: 8 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Het nieuwe gedeelte
Hoera! Het nieuwe gedeelte is gebruiksklaar en daar zijn we heel blij mee. We hebben al van enorm veel ouders en kinderen complimenten gekregen. Dat is altijd fijn om te horen! Er zullen een paar kleine veranderingen gaan plaatsvinden:

U bent als ouder van harte welkom om uw kind naar de groep te brengen, ook naar de hogere groepen. Voortaan zal er een bel gaan, als teken dat de lessen gaan beginnen of afgelopen zijn.

Wij vragen u bij de bel van 8.27 uur om afscheid te nemen, zodat de deur om 8.30 uur dicht kan.

Voor kinderen is het belangrijk om zonder haast hun jas op te kunnen hangen, de leerkracht en klasgenoten te kunnen begroeten en hun plekje in de klas op te zoeken. Dus zorg, juist in het belang van uw kind, dat u op tijd bent.

Nu het nieuwe gedeelte open is, maken alle groepen gebruik van de hoofdingang. De ingang bij de voorschool wordt niet meer als reguliere ingang gebruikt.

Om 14.45 uur gaat er ook een bel. Dat betekent dat de lessen zijn afgelopen en de kinderen naar het plein komen. Iedere groep heeft een plek op het plein, waar de leerlingen afscheid nemen van hun juf. We willen u dan ook vragen om buiten op het plein op uw kind(eren) te wachten.

We willen graag dat de school rust uitstraalt. Natuurlijk gaan we hierover in gesprek met de kinderen, maar het zou fijn zijn als wij met elkaar hier op toe zien. Dat scheelt een hoop geluid en onrust op de gangen bij het naar binnen en naar buiten gaan.

Voortaan zal er een digitaal mededelingenbord bij de ingang van de school staan om u zo goed mogelijk te informeren. Let op: alle jarigen van de week krijgen een speciaal plekje op dit bord!

Het nieuwe gymrooster
Vanaf deze week hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 tweemaal per week gym. Nu groep 6 weer terug is op Akersluis is er meer tijd over in het rooster. Op langer termijn zullen alle leerlingen hiervan profiteren. Dit worden de nieuwe tijden:
Maandag:
8.30-9.15     3a
9.15-10.00   3b
10.15-11.00  4
11.00-11.45  4/5
12.00-12.40 6a
12.40-13.20 6b
13.20-14.00 7
14.00-14.45 8

Woensdag:
8.30-9.15      5
9.30-10.15    6a
10.15-11.00   6b
11.00-11.45   7
11.45-12.30  8

De speelzaal is weer omgetoverd naar gymzaal voor de kleuters, zodat zij de komende tijd hier weer kunnen gaan gymmen met hun eigen juf.

Pauzerooster
De middagpauze is ook aangepast, nu de groepen 6 terug zijn op de hoofdlocatie. Dit zijn de pauzetijden van alle groepen:
11.45-12.15 uur  groepen 1/2
12.15-12.45 uur groepen 3 – 4 en 4/5
12.45-13.15 uur groepen 5 t/m 8

Klusjes
Eddy is al een paar weken vanwege gezondheidsredenen afwezig. Door de verbouwing liggen er nog een paar kleine klusjes (zoals het ophangen van spiegels en klokken). Welke handige vader of moeder wil ons daarbij helpen? Graag opgeven bij Sandra.

Aanwezigheid Sandra
De werkdagen van Sandra zijn veranderd. Zij zal er vanaf nu van maandag tot en met donderdag zijn. Als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt, dan staat haar deur altijd voor u open. Het kan zijn dat zij een afspraak buiten de deur heeft, maar u kunt uw vraag altijd aan iemand anders van het team stellen.

Foto's uit de Gouden Eeuw
Zoals u nu misschien gezien heeft hangen de foto's uit het kunstproject op de driehoekpilaren in de gang. Ze zijn leuk geworden! We willen ze graag nog even laten hangen. Als uw kind over een tijdje de foto  mee naar huis krijgt, treft u een inlogcode aan. Daarmee kunt u de foto nabestellen of laten uitvergroten

Verkeerssituatie
Voor de kerstvakantie is er een brief met een klacht over de verkeerssituatie op Langsom naar de gemeente gestuurd. Inmiddels is er meerdere malen contact geweest met de gemeente en is er iemand aangewezen om dit verder op te pakken.
De gemeente wil de situatie en de snelheid van de auto's in kaart gaan brengen, voordat er passende maatregelen bedacht worden. Er is inmiddels metingsapparatuur aangelegd om de verkeerssituatie op Langsom te monitoren. In April worden de uitkomsten aan de directie van school teruggekoppeld. Wij houden u op de hoogte.

Ouderkoffie
Woensdag 16 maart om 8.30 uur is er weer koffie drinken met de directie. We nodigen de ouders uit om in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee om met elkaar bij te praten. Sandra zal ouders bij bijpraten over wat er speelt op school en waar we mee bezig zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Noteert u 16 maart in uw agenda? 

Vakantieverlof of bijzonder verlof voor kinderen
We merken dat veel ouders een dagje verlof willen en op het laatste moment dit komen melden. Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Graag verwijzen wij u naar de website van de leerplicht voor de exacte regelgeving voor verlof. Ook treft u hier de wet- en regelgeving rondom extra vakantiedagen voor- en na een vakantie. U zal begrijpen dat wij als school hier ons aan dienen te houden.

https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/bureau-leerplicht/extra-verlof/

Themabijeenkomst woensdag 6 april voor alle ouders van de peuters en kleuters
Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Hierover willen wij het graag hebben tijdens onze themabijeenkomst. Als thema staat centraal: ''Autonomie van het jonge kind''. Tijdens deze bijeenkomst zullen we dit thema inhoudelijk bespreken en er is ook veel ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Alle ouders van de voorschool en groep 1/2 van de school zijn woensdag 6 april van 08:30 tot 10:15 van harte uitgenodigd! Deze themabijeenkomst wordt gegeven op het Bovenland. Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij Lisanne Rietveld (oudercontactmedewerker, lisanne.rietveld@impuls.nl) of Aysegul Yilmaz (Ouder - en kindadviseur, a.yilmaz@oktamsterdam.nl).

 

​Het nieuwe gedeelte van de school, roosters, verkeerssituatie en nog veel meer.

Foto's

Video's

Meer informatie